20.000 Belgen laten stem horen voor ander Europees landbouwbeleid

20.000 Belgen laten stem horen voor ander Europees landbouwbeleid

De organisatie zette samen met Natagoria, WWF-België, Inter Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu de campagne Living Land op.

260.000 deelnemers is de op één na hoogste deelname ooit voor een bevraging, het record staat op 520.000, over het behoud van de natuurrichtlijnen.

"De Europeanen hebben een krachtig mandaat gegeven aan de Europese beleidsmakers: de miljarden aan landbouwsubsidies moeten landbouwers en natuur ten goede komen, in plaats van de agro-industrie zoals nu veelal gebeurt", zegt Freek Verdonckt, expert landbouw van Natuurpunt.

Ruim een derde van het EU-budget gaat naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), met voorsprong de grootste uitgavenpost. In ruil wil Europa dat landbouwers kwaliteitsvoedsel produceren zonder leefmilieu, biodiversiteit of volksgezondheid te ondermijnen. "Er verschijnen echter hoe langer hoe meer rapporten die aantonen dat het Europees landbouwbeleid daar niet in slaagt. Zo blijven subsidies bestaan voor praktijken die bijdragen tot klimaatopwarming, bodemverlies en vervuiling van onze beken. Landbouwers die binnen de milieugrenzen boeren, blijven in nichemarkten hangen en krijgen niet de steun die ze verdienen. Met de biodiversiteit is het nog erger gesteld: akkervogels zijn de voorbije 30 jaar met de helft afgenomen."

Ook aan de basisvoorwaarde van ons voedselsysteem, het behoud van boeren, lijkt het Europees landbouwbeleid voorbij te gaan, merkt Verdonckt op. "In Vlaanderen stoppen er jaarlijks zo'n duizend. 80 pct procent van de subsidies gaan naar 20 pct van de boeren."

De resultaten van de bevraging worden op 7 juli voorgesteld. Tegen eind dit jaar is een blauwdruk gepland voor een nieuw GLB dat in 2021 geïmplementeerd moet zijn.

Belga

Meest recent

Meest recent