Nieuwe microklimaatsensor helpt tegen ziektes en plagen in fruitteelt

Microklimaatsensor op fruitbomen.
Microklimaatsensor op fruitbomen. - Foto: UGent

Te nat of niet te nat? In de fruitteeltsector is het van cruciaal belang om natte periodes op bladeren en vruchten nauwkeurig te kunnen detecteren. Ziektes en plagen, maar ook de werking van bestrijdingsmiddelen zijn sterk afhankelijk van het microklimaat dat heerst in de onmiddellijke omgeving van het blad of de vrucht.

Om dit microklimaat te kunnen meten, ontwikkelde professor Kathy Steppe (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) samen met haar team een gloednieuwe microklimaatsensor.

Hoe werkt het?

De 3D-geprinte microklimaatsensor meet de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid binnen en buiten de grenslaag van het blad of de vrucht. De metingen zijn onafgebroken en in real-time te volgen. Professor Kathy Steppe: “Op basis van de sensormetingen en wiskundige vergelijkingen worden de werkelijke periodes van blad- of vruchtnat berekend. Daardoor maakt deze sensor niet enkel een nauwkeurige meting van het microklimaat, maar kan hij ook een verbeterde inschatting maken van de vraag 'te nat of niet te nat?'”

Waarom is dit nuttig?

De onafgebroken metingen van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen gebruikt worden om nauwkeurig het microklimaat te karakteriseren waarin het ziekteverwekkende organisme groeit en ontwikkelt. Dezelfde metingen laten ook toe om de werking van (biologische) bestrijdingsmiddelen beter te begrijpen en in kaart te brengen. Bovendien kunnen de gemeten periodes van werkelijk aanwezig blad- en/of vruchtnat in de boomgaard de beschikbare modellen om ziektes te voorspellen beter informeren.

“Dit alles zal ervoor zorgen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen met een minimum aan residu geoptimaliseerd kan worden”, besluit professor Steppe.

Idee van 't jaar

Dit concept behaalde op 13 december de derde plaats op het 'Idee van 't jaar', een wedstrijd die uitgaat van het tijdschrift Fruit, het vakblad voor en over de fruitteelt.

De prijs stelt innovatie, creativiteit en ondernemingszin binnen de fruitsector in het daglicht. ‘Idee van ’t Jaar’ wil alle goede ideeën verzamelen die de fruitsector rijk is.

UGent

Meest recent

Meest recent