Startpagina Melkvee

Bestrijd kalvergriep: zet de griepbarometer in!

Het aantal kalveren met luchtweginfecties of kalvergriep, neemt typisch toe in de winter. Voor veehouders is een efficiënte aanpak van dit probleem van belang omdat vertraagde groei en zelfs sterfte veel voorkomende gevolgen zijn. Een eerste stap in de aanpak is in beeld brengen welke ziekteverwekkers een rol spelen. De griepbarometer kan hierbij helpen.

Leestijd : 1 min

Kalvergriep kan veroorzaakt worden door verschillende virussen en bacteriën. Afhankelijk van de boosdoener kan een aangepast plan van aanpak opgemaakt worden in samenspraak met de bedrijfsdierenarts om de problemen zo snel en efficiënt mogelijk in de kiem te smoren. Bovendien wordt het verkeerd of overbodig inzetten van antibiotica op die manier vermeden.

DGZ biedt een pakket aan van laboratoriumanalyses waarmee je kunt achterhalen welke kiemen op jouw bedrijf tot een griepuitbraak geleid hebben. Het volstaat om op het aanvraagformulier van DGZ te kiezen voor het pakket ‘ademhaling rundvee’ (zie 1.8.4. in tarievenlijst herkauwers). Dit onderzoekspakket omvat PCR-onderzoek naar de 7 meest voorkomende oorzaken van kalvergriep, aangevuld met bacteriologisch onderzoek.

Op de pagina van de griepbarometer op de website van DGZ wordt het verloop van de griepuitbraken in Vlaanderen bijgehouden. Je kunt je eigen vaccinatiebeleid dus afstemmen op de evolutie in jouw buurt en indien nodig bijkomende bioveiligheidsmaatregelen nemen.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken