Eén op 5 is na ongeval in land- en tuinbouwsector blijvend onbeschikbaar

Kennis van EHBO is belangrijk, preventie des te meer.
Kennis van EHBO is belangrijk, preventie des te meer. - Foto: LV

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) baseert de cijfers van arbeidsongevallen in de privésector op door verzekeringsmaatschappijen gemelde cases.

Vlaams volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (N-VA) vroeg die cijfers op bij landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Cijfers blijven stabiel

In 2018 werden volgens FEDRIS in totaal 375 ongevallen in de landbouwsector geregistreerd. Dat totale cijfer ligt in de lijn van de voorbije jaren: 373 in 2017, 386 in 2016 en 332 in 2015. Wat de cijfers van 2018 betreft, bleef 34% zonder verder gevolg, was er in 43% van de gevallen tijdelijke onbeschikbaarheid en in 22% zelfs blijvende onbeschikbaarheid. Er gebeurde ook 1 arbeidsongeval met dodelijke afloop.

“Het aantal ongevallen is de laatste jaren vrij stabiel gebleven”, reageert Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Kennis van EHBO is belangrijk, preventie is dat des te meer.”

Zo organiseerden in 2019 de erkende centra voor landbouwvorming 138 opleidingen waarin EHBO aan bod kwam. “De arbeidsveiligheid vormt een vast onderdeel van de starterscursussen voor toekomstige landbouwers.

Preventie komt in de opleidingen voor landbouwers ook aan bod bij veiligheid op de weg, arbeidsveiligheid en gevaar van mestgassen. Preventie en arbeidsveiligheid verdienen nog extra aandacht en werden daarom opgenomen in de lijst van de beleidsprioriteiten die aan de centra werden gecommuniceerd voor het werkingsjaar 2020”, zegt Hilde Crevits.

683 keer adviesformule

In de subsidiemaatregel ‘KRATOS-Raad op maat’ is er een adviesformule ‘arbeidsveiligheid’ opgenomen. Tijdens een rondgang op hun bedrijf krijgen landbouwers van een adviseur gratis advies over hoe ze de verschillende risico’s op hun bedrijf kunnen beperken. “In totaal werd al 683 keer gebruikgemaakt van deze adviesmodule.”

Het departement Landbouw & Visserij organiseerde in het najaar van 2019 in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Preventagri een studiedag voor adviseurs over het thema arbeidsveiligheid.

“Het thema mestgassen kwam hierbij ook aan bod. Het doel van deze studiedag was om de verschillende sectorinitiatieven en expertise over arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector met de adviseurs te delen, zodat zij deze informatie in hun adviezen aan hun landbouwers kunnen doorgeven”, besluit landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent