Meer pluim- en melkvee in 2019, minder vleesvee en varkens in België

Het aantal melkkoeien is met 1,65% gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019.
Het aantal melkkoeien is met 1,65% gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019. - Foto: LV

De rundveestapel is met ongeveer 25.000 dieren afgenomen, of met 1%. In beide landsdelen wordt een afname in bijna alle leeftijdscategorieën waargenomen. Er is meer bepaald een daling van het aantal dieren dat bestemd is voor de vleessector. Het aantal melkkoeien is daarentegen met 1,65% gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019.

93 % varkenshouderij in Vlaanderen

Na een stijging in 2018 is de varkensstapel met 2% gedaald in 2019. Er is een daling in alle categorieën. Er waren een paar stijgingen in Wallonië, maar slechts 6,21% van de varkensstapel bevindt zich in Wallonië.

Pluimvee stijgt met 3,42% ten opzichte van 2018. Het aantal hennen bleef stabiel (+0,27%). Dit kan verklaard worden door een daling van 3% van het aantal legkippen (-339.655 dieren) die werd gecompenseerd door de stijging met 9,9% van de poeljen (+380.251 dieren).

Pluimvee stijgt met 3,42% ten opzichte van 2018.
Pluimvee stijgt met 3,42% ten opzichte van 2018. - Foto: LBL

Het aantal leghennen van broedeieren is gestegen en het aantal leghennen van consumptie-eieren is gedaald. Terwijl het aantal runderen en varkens voor vleesproductie is gedaald in 2019 is het aantal vleeskippen opvallend met 5% gestegen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent