Startpagina Covid 19

Voldoende aanvoer van nevenstromen is uitdaging voor diervoederindustrie

“De lagere beschikbaarheid van nevenstromen is een uitdaging voor de diervoederindustrie”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van BFA, de koepel van Belgische meng- en diervoederfabrikanten. “Daarnaast is er uiteraard ook een effect van de coronapandemie op de afzet van dierlijke producten.”

Leestijd : 3 min

De coronapandemie heeft ook op de diervoedersector een grote invloed. “Vooreerst hebben de noodmaatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen, een invloed op onze bedrijven en hun werknemers”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van BFA, de Belgische koepel van meng- en diervoederbedrijven. “Onze sector is immers van essentieel belang voor de voedselbevoorrading. De diervoederbedrijven moeten dan ook operationeel kunnen blijven. Daar zijn in de eerste plaats mensen voor nodig.”

Voorzorgsmaatregelen

Er werden uiteraard heel wat voorzorgsmaatregelen getroffen. “Zo werken heel wat bedrijven in een aangepast ploegenstelsel met geen tot minimaal contact tussen de verschillende ploegen, wordt telewerk toegepast waar mogelijk, werden heel wat maatregelen getroffen rond ‘sociale afstand’, … . Er zijn ook duidelijk meer afwezigen onder het personeel, wat de druk op de mensen die wel aan het werk blijven verder vergroot.”

“Hen aanmoedigen om aan het werk te blijven, is cruciaal. Dat zij er mee voor zorgen dat onze dieren goed gevoed blijven worden en dat iedereen thuis van een lekker en gezond stukje vlees kan blijven genieten, is toch iets om dankbaar voor te zijn? Onze mensen verdienen dan ook alle steun en respect voor de inspanningen die ze doen om ook in moeilijke omstandigheden te werken.”

“BFA zet dan ook graag mee haar schouders onder de Fevia-sociale media-campagne voor de hele voedingssector met de hashtag #FoodHeroes. Dit om alle medewerkers te bedanken die aan de slag blijven om de voedselproductie- en bevoorrading te waarborgen. “BFA zet de medewerkers uit de diervoedersector graag nog extra in de bloemetjes met de campagne “from FeedHeroes to Foodheroes”.”

Fevia_e-mail banner_BFA NL

Er zijn voor de diervoedersector heel wat uitdagingen: de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal voor personeel, de continuïteit van de grondstofstromen en afzetmarkten, de logistieke keten die onder druk komt te staan, de essentiële dienstverlening verzekeren… “Onze bedrijven hangen op hun beurt immers weer af van heel wat leveranciers en dienstverleners. Tot nog toe zien we hier en daar wat vertragingen in de aanvoerketen van grondstoffen, maar zijn grondstoffen wel voorradig en worden er nog geen acute problemen vastgesteld. Het worden echter nog uitdagende tijden.” De diervoederindustrie verwerkt immers heel wat nevenstromen uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie.

Lagere beschikbaarheid

“We zien op vandaag – o.a. door de historisch lage brandstofprijzen – de productie van de biobrandstoffenindustrie dalen. Dit wil ook zeggen: een lagere beschikbaarheid van nevenstromen. Ook vanuit de voedingsindustrie komen de eerste signalen m.b.t. dalende volumes nevenstromen. In de biologische sector is de aanvoer van grondstoffen momenteel ook een grote uitdaging. Daarnaast is er uiteraard ook een effect van de coronapandemie op de afzet van de dierlijke producten. Door het verplicht sluiten van de kippenkramen bijvoorbeeld, is de vraag naar lichte kippen in grote mate weggevallen. De effecten hiervan zijn al zichtbaar in de pluimveenoteringen.”

Internationale contacten

“De signalen die we bij BFA van onze leden ontvangen, brengen we onder de aandacht van de verschillende overheidsdiensten. BFA maakt ook deel uit van de Task Force Business Continuity onder leiding van Piet Vanthemsche, die rapporteert aan de Economic Risk Management Group.

Van daaruit wordt rechtstreeks de link gelegd naar de politiek. Zo proberen we de sector de nodige steun te geven om actief te blijven en om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. Ook op Europees niveau, via onze Europese federatie FEFAC, worden heel wat zaken aangekaart. Daaruit zijn al verschillende initiatieven voortgevloeid, o.a. de zgn. “green lanes” van de Europese Commissie.”

“Coördinatie en een duidelijke communicatie is dan ook van groot belang! Nu focussen we vooral op het beheersen van deze crisis, maar tegelijk begint ook het vooruitblikken en de basis leggen voor economisch herstel. Want dat we allemaal nog een uitdagende periode tegemoet gaan, is heel duidelijk”, besluit Katrien D’hooghe.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken