Startpagina Covid 19

Europese Groenen bepleiten relanceplan van 5.000 miljard euro

Om de Europese economie na de coronapandemie op een duurzame en sociaal rechtvaardige manier te herlanceren, is een investeringsplan van 5.000 miljard euro op 12 jaar nodig. Dat stellen de Europese Groenen dinsdag bij de presentatie van hun herstelplan. Onderdeel van het plan is een vergroening van de landbouwproductie. Ook willen de Groenen af van voedselexport, en een Europese belasting op pesticiden.

Leestijd : 2 min

Voor de Europese groenen vormt de coronaschok een uitgelezen moment om tabula rasa te maken en een ecologische en sociale omwenteling in te luiden. Nadat "de voorbije 30, 40 jaar alles in handen van de markt is gelaten", pleit cofractieleider Philippe Lamberts voor massale investeringen in openbare diensten en gezondheidszorg, in huisvesting en de bescherming van de zwaksten in de samenleving.

De landbouw moet een diverser productenpallet maken, vinden de Groenen. De afhankelijkheid van voedsel van buiten de EU moet fors worden verminderd, vindt men, evenals onze eigen focus op export. Toevoerketens moeten korter. Een herlanceringsplan moet wat de Groenen betreft ook doelen stellen wat betreft inputs, zoals een vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen met 80% in het jaar 2030. In datzelfde jaar zou het kunstmestgebruik moeten zijn gehalveerd.

Financiering

Om investeringen te financieren, breken de Groenen een lans voor de uitgifte van zogenaamde eurobonds of gemeenschappelijk schuldpapier. Recent bleek nog dat Duitsland, Nederland, Finland en de Baltische staten hiertegen zijn. Daarnaast denken ze aan nieuwe Europese inkomsten uit bijvoorbeeld een CO2-grenstaks en belastingen op pesticiden en plastic. Tenslotte vragen ze hogere bijdrages van multinationals en een doortastende aanpak van belastingontwijking en -ontduiking.

Met hun plan willen de groenen wegen op het herstelplan dat de Europese Commissie momenteel op vraag van de lidstaten aan het uitwerken is. Lamberts betoogt dat het plan moet garanderen dat de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius blijft. Prioriteit moet volgens de Belg gaan naar de bescherming van biodiversiteit, de strijd tegen vervuiling en de uitrol van de Europese Green Deal en de kringloopeconomie. "De vraag die we ons allemaal moeten stellen is: in welke wereld willen we terugkeren?", verklaarde Lamberts.

‘Breuk van onze relatie met de natuur’

"Deze crisis vindt haar oorsprong in een breuk van onze relaties met de natuur. Ontbossing, de trafiek in wilde soorten en de menselijke aantasting van natuurlijke habitatgebieden zijn slechts enkele van de factoren die bijdragen tot de verspreiding van nieuwe zoönotische virussen" zoals SARs-CoV-2, meent hij. In een videoboodschap bevestigde voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag dat de European Green Deal het leidmotief van haar Europese Commissie zal blijven.

"Nu we er langzamerhand aan denken terug aan het werk te gaan en miljarden te investeren in de relance van onze economie, moeten we vermijden terug te vallen op oude, vervuilende gewoonten", betoogde von der Leyen. Haar Commissie houdt morgen/woensdag een oriëntatiedebat over het relanceplan.

Belga-Landbouwleven

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken