‘Gevaarlijke cocktail van seizoenspiek, meer melk en minder verwerkingscapaciteit’

In mei gaan veel koeien weer de wei in, met een seizoenspiek tot gevolg.
In mei gaan veel koeien weer de wei in, met een seizoenspiek tot gevolg. - Foto: LBL

In mei vinden we de koeien terug in de weilanden, aldus Debergh. Dit zorgt elk jaar voor een piek in de productie. Bovendien blijkt dit jaar de Belgische melkproductie zo’n 4% of zelfs iets meer te groeien tegenover vorig jaar. “De zorg is of alle melk kan worden opgehaald en verwerkt, nu de melkplas groeit maar ook de personeelsuitval groter is.” Debergh benadrukt dat er nu nog geen grote problemen zijn. De ziekte uitval onder chauffeurs bijvoorbeeld is zelfs quasi normaal.

“Maar we hebben voor de aankomende periode crisisscenario’s ontwikkeld. De zuivelbedrijven zijn solidair en bereid om elkaar te helpen.” Om in deze cruciale tijd al deze melk te kunnen omzetten in kwaliteitsvolle en gezonde eindproducten hebben we volgens hem solidariteit tussen en binnen schakels in de keten nodig. Bedrijven zoeken eerst zelf een oplossing, dan bilateraal en pas in derde instantie wordt BCZ ingeschakeld. “BCZ kan dan als coördinator optreden, om te zien of en waar onder de leden wellicht hulp te organiseren valt.”

Cruciale rol van horeca, export

Debergh legt uit hoe de crisis is ontstaan. De horeca is weggevallen als afzetkanaal. “Waar de vraag van de ene op de andere dag kan afnemen, kunnen we koeien niet met een af- of aanknop sturen.” De vraag vanuit de retail nam door het hamsteren enorm toe. Het hamstergedrag van de consument noopte de industrie ertoe om tot 30% en meer melk en andere zuivelproducten in de winkelrekken te krijgen.

Met onder meer een grotere uitval van personeel en verpakkingen die onder meer vanuit Italië bleken te komen was de retail bevoorraden volgens hem een immense uitdaging. Melkophalers bleven onvermoeid doorgaan, legt hij uit. Mensen uit de administratie waren bereid om taken op de werkvloer op te nemen, projecten werden on hold gezet, en vereenvoudigingen in het hele proces werden doorgevoerd.

Het lukte en inmiddels is de uitval van personeel teruggelopen en de import van verpakkingen weer ongeveer op peil. Het hamsteren is voorbij. Maar: de horeca met zijn grote vraag naar bijvoorbeeld mozzarella en room zijn nog steeds gesloten in de meeste Europese landen, en de export die de afgelopen jaar mooi groeide, is ver teruggevallen.

Het wegvallen van de vraag -vanuit horeca en foodservice- heeft een ander vervelend gevolg, legt Debergh uit. Verschillende bedrijven en ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis zoeken naar creatieve oplossingen. Voor zuivelverwerkers die gespecialiseerd zijn in de productie van grootverpakkingen is dit zeer moeilijk, tot zelfs onmogelijk. Hun installaties zijn niet afgestemd op de consumentennoden en -producten.

Een aantal productielijnen komt met andere woorden volledig stil te liggen. “Dit betekent dat een deel van onze verwerkingscapaciteit niet gebruikt kan worden.”

Melkprijs gekelderd

Ondertussen is de druk op prijzen hoog. De gemiddelde melkprijs in België, betaald door de BCZ-leden, bedroeg 32,9 per 100 liter in maart 2020.Deze melkprijs is precies 5% lager dan de melkprijs in dezelfde maand in 2019. In absolute cijfers zien we een daling van 1,7 euro per 100 liter. De reden voor deze daling vindt men voornamelijk in de coronacrisis die de standaardprijs deed dalen. De vet- en eiwitgehalten bleven quasi gelijk.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent