Startpagina Actueel

PCA en PCG respectievelijk al 25 en 40 jaar ten dienste van de sector

Midden vorige week vierden het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en het Proefcentrum voor de groenteteelt (PCG) hun jubileum te midden van talrijke genodigden uit de onderzoekswereld, vakorganisaties, telers, toeleveranciers en firma’s uit de praktijk. De proefcentra bestaan reeds 25 jaar (PCA) en 40 jaar (PCG). Beide onderzoekscentra worden naar waarde geschat voor hun onafhankelijkheid en openheid.

Leestijd : 4 min

De directeur van het PCA & het PCG, Bruno Gobin, gaf op de jubileumviering aan dat het een dagelijkse betrachting is voor de medewerkers van de proefcentra om dicht bij de sector te staan en er een nauw contact mee te onderhouden. Ook de kwaliteitszorg is voor hen niet min. Zo zijn het PCA en het PCG beide GEP- erkend en is het labo volgens ISO 17025 gecertificeerd.

Ketenaanpak

Directeur Gobin wil in de toekomst nog meer werk maken van een ketengerichte aanpak. Hij duidt erop dat we in Vlaanderen sterk zijn in productie. “We halen topopbrengsten per hectare en we slagen erin om topkwaliteit te telen. In andere landen of delen van de wereld denken en handelen land- en tuinbouwers meer in functie van de keten. Dat kan in Vlaanderen nog beter en het is een uitdaging voor proefcentra als het PCG en het PCA om daar een rol in te spelen”. Het PCG heeft reeds enkele projecten rond ketenontwikkeling, namelijk voor Yacon of de microalg Spirulina, maar ook voor andere teelten willen de proefcentra de uitdaging aangaan.

Mijlpalen

In de respectievelijk 40 en 25 jaar geschiedenis zijn er meerdere hoogtepunten en mijlpalen te noemen. Voor het PCG is dit bijvoorbeeld het smaakonderzoek en de vele ruimte die er is voor gebruikswaardeonderzoek zoals ras-, bemestings- en gewasbeschermingsonderzoek. Vooral voor dit laatste punt is er veel privéonderzoek, dat noodzakelijk is voor de erkenning van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Bij het PCA is de waarschuwingsdienst tegen de aardappelziekte een onbetwistbaar speerpunt. Anderzijds is ook het initiatief ‘een uur in de schuur’ een belangrijke blikvanger die elk jaar opnieuw op veel belangstelling kan rekenen.

Het PCA is vooral bekend omwille van zijn voorlichtingswerk o.a. waarschuwingsdienst aardappelziekte, maar ook voor evenementen zoals ‘een uur in de schuur’ of andere demo’s.
Het PCA is vooral bekend omwille van zijn voorlichtingswerk o.a. waarschuwingsdienst aardappelziekte, maar ook voor evenementen zoals ‘een uur in de schuur’ of andere demo’s.

Tendensen en ontwikkelingen

De jubileumviering van het PCG en het PCA werd vorige week geen avond met eindeloze toespraken. Er werd een leuk concept uitgewerkt met de nodige toelichting en korte videofragmenten met praktijkgetuigenissen van diverse partners verbonden aan de proefcentra gaande van telers over beleidsmensen tot aan de veiling of nog andere onderzoekspartners. Alles werd doorspekt met een vleugje humor, maar vooral met een blik op de toekomst.

Tijdens deze interviews werd vooral stilgestaan bij de tendensen die zich in de land- en tuinbouw afspelen en bij de (toekomstige) ontwikkelingen.

De meest duidelijke tendens is misschien wel deze van de schaalvergroting. Al tientallen jaren neemt het aantal land- en tuinbouwers af, maar blijft het areaal op pijl. De laatste jaren zette deze tendens zich in versneld tempo door en de verwachting is dat dit ritme zeker zal aangehouden worden en misschien nog versneld worden.

Precisielandbouw is tevens duidelijk in opmars. Technieken breken door, maar welke ‘hulpmiddelen’ effectief populair worden is nog koffiedik kijken. Een zekerheid lijkt echter dat smartfarming meer ingang vindt.

Tussen het jaar 2000 en 2010 kende bio maar een geringe groei, maar de laatste jaren is de belangstelling voor biologische landbouw opnieuw gegroeid, zowel bij telers als bij handelaars en verwerkers, toeleveranciers en ook bij de consumenten. Duidelijk is dat het aandeel bio zal toenemen en dat de kloof tussen bio en gangbare landbouw zal afnemen. “Ook dat draagt bij tot het belang van het onderzoek in de biologische landbouw”, viel te horen.

Daar waar bulkproductie de overhand neemt en de prijzen drukt, zoeken ondernemers een uitweg door diversificatie en differentiatie. Dit kan door te kiezen voor een andere kleur, vorm of smaak van hetzelfde gewas. Ook overschakelen naar een nieuw gewas kan. Denk in dit kader aan het grote succes van de snacktomaatjes of de toegenomen interesse in teelten als zoete aardappel en yacon.

Als gevolg van de schaalvergroting aan producentenzijde verandert de relatie tussen sommige afnemers en telers. Ook hier zien de medewerkers van het PCA en het PCG dat deze evolutie zich de komende jaren zal voortzetten.

Het PCG is bekend omwille van zijn vele onderzoekswerk in labo, serre of veld.
Het PCG is bekend omwille van zijn vele onderzoekswerk in labo, serre of veld.

Toekomst

Van voornoemde aspecten vonden er reeds enkele hun weg naar de werking van PCA-PCG. Zo is het PCA met precisielandbouw aan de slag gegaan en probeert het PCG actief te werken rond nieuwe technieken en concepten zoals de combinatie van glasgroenten en visteelt alsook rond nieuwe teelten zoals bataat, yacon, kruiden, eetbare bloemen, ...

Het PCA focust sinds zijn ontstaan op één teelt, de aardappel. Het PCG kijkt naar meerdere teelten en thema’s. Zo vervullen beide centra hun rol als brug tussen praktijk en meer fundamenteel onderzoek enerzijds en tussen het beleid en de wetgeving anderzijds.

Oost-Vlaams gedeputeerde voor landbouw en tevens voorzitter van de proefcentra PCG en PCA, Alexander Vercamer, is ervan overtuigd dat we in de toekomst nood blijven hebben aan onderzoek en voorlichting. Hij noemt het een prachtig systeem dat we in Vlaanderen hebben waarbij praktijkonderzoek gekoppeld wordt aan voorlichting. “Een open kennissysteem, los van commerciële belangen”.

Gedeputeerde Vercamer denkt ook verder dan enkel de aardappel- en groenteteler op zich. Zo nodigt hij de toelevering, handel en verwerking uit om samen met de telers aan een sterke keten te bouwen. “Zonder teelt is er geen toelevering, geen handel en geen verwerking. Maar zonder een sterke toelevering en een bloeiende handel en verwerking, is ook geen duurzame teelt mogelijk”, stelt de gedeputeerde.

T.D.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken