Wolf ook buiten natuurlijke habitat Europees beschermd

Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan.
Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan. - Foto: Pixabay

Vier jaar geleden vingen het personeel van een vereniging voor dierenbescherming en een dierenarts een wolf die zich ophield bij het huis van een inwoner van een Roemeens dorp. Ze wilden de wolf overbrengen naar een natuurreservaat, maar het dier ontsnapte en de vereniging en arts kregen een strafklacht aan hun been omdat ze een wolf hadden gevangen.

De Roemeense rechter wou weten of de bescherming van de Europese habitatrichtlijn ook geldt wanneer de wolf nabij een woonkern wordt gevangen. Het Hof antwoordt nu bevestigend. "Het systeem van strikte bescherming" van beschermde soorten als de wolf "geldt ook voor dieren die hun natuurlijke habitat verlaten en terechtkomen in gebieden waar mensen wonen", aldus het Hof.

Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan, bijvoorbeeld op grond van de openbare veiligheid, besluit het Hof.

Belga

Meest recent

Meest recent