België moet uitstoot ammoniak aanpakken

Beweiding is één van de wijze waarop de landbouw ammoniak uitstoot. Binnen de landbouw speelt het mest uitrijden de grootste rol.
Beweiding is één van de wijze waarop de landbouw ammoniak uitstoot. Binnen de landbouw speelt het mest uitrijden de grootste rol. - Foto: LBL

Vier jaar geleden trad een richtlijn in werking die de lidstaten reductiedoelstellingen oplegt voor de uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5). De Europese Commissie maakt zich sterk dat een volledige uitvoering van de richtlijn de schadelijke impact van luchtvervuiling op de gezondheid tegen 2030 met bijna de helft kan verminderen, maar een eerste analyse van de nationale programma's maakt duidelijk dat zowat alle lidstaten nog veel werk voor de boeg hebben. België krijgt globaal gezien een goed rapport.

Ons land zit voor alle doelstellingen op koers, behalve voor de ammoniakdoelstelling tegen 2030. Daar zijn bijkomende inspanningen nodig, net als in vele andere lidstaten. Het terugdringen van de ammoniakuitstoot in de landbouw wordt in heel Europa de grootste uitdaging, zo concludeerde de Commissie. De Commissie liet de nationale programma's ook bekijken door consultants. In het Belgische programma wijzen ze op een gebrek aan leesbaarheid omdat alle doelstellingen opgesplitst zijn per gewest, met drie sets van maatregelen. Ook vonden ze onvoldoende toelichting bij bepaalde projecties en de impact van bepaalde ingevoerde en geplande maatregelen.

België moet tegen 2030 de uitstoot van ammoniak met 13% verminderen in vergelijking met het referentiejaar 2005. De emissie van stikstofoxiden moet met 59% omlaag, die van zwaveldioxide met 66%, van fijnstof met 39% en van vluchtige organische stoffen met 35%.

Belga

Meest recent

Meest recent