Startpagina Economie

Burger King wil vlees van koeien met minder methaanuitstoot

De hamburgerketen Burger King wil de methaanuitstoot van koeien verminderen door toeleveranciers te vragen het rantsoen aan te passen. Door landbouwers 100 gram citroengras aan het rantsoen toe te voegen, zouden de dieren minder boeren en winden laten, met 33% minder methaanuitstoot tot gevolg. De vraag is of het Amerikaanse bedrijf bereid is landbouwers een premie te geven voor de extra gemaakte kosten.

Leestijd : 2 min

Het bedrijf belooft alvast de hogere kostprijs niet door te berekenen aan de consument. De methaanuitstoot van de veehouderij is goed voor een betrekkelijk groot deel van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Runderen stoten het meest uit. Burger King behoort met circa 19.000 vestigingen en de bekende rundvleesburger Whopper tot de grootste fastfoodketens wereldwijd. In 2017 betrad de keten de Belgische markt, waar het nu 35 restaurants telt. Het heeft dezelfde eigenaar als Quick.

Het bedrijf ging op zoek naar een minder grote klimaatimpact een samenwerking aan met een Amerikaanse universiteit, de University of California, en een Mexicaanse universiteit, UAMEX. Ze kwamen met een rantsoenaanpassing. Volgens eerste tests kan de methaanuitstoot met 33% verminderen, door 100 gram citroengas toe te voegen aan het rantsoen, in de laatste 3 tot 4 maanden voor de slacht. Het gaat pas om eerste testresultaten, maar het bedrijf lanceert al op beperkte schaal een ‘methaanburger’.

Het citroengras zorgt voor een betere vertering van het rantsoen, aldus Burger King. Tot nu toe worden de speciale klimaatburgers alleen verkocht in vestigingen in Austin (Texas), New York, Los Angeles en de progressieve stad Portland. De keten is in gesprek met toeleveranciers wereldwijd over het doen van meer onderzoek, en het uitrollen van het methaanreductieprogramma ook in andere landen. Het bedrijf hoopt dat andere ketens in haar segment het voorbeeld volgen.

Het bedrijf lanceerde onlangs ook een reclamespot waarin ze de connectie tussen koeien, methaan en klimaatverandering uitlegt. Omdat het vooralsnog om een beperkte uitrol gaat, is onduidelijk of de extra kosten van citroengras door toeleveranciers worden doorberekend aan Burger King. In elk geval wil de keten de hogere kosten niet doorberekenen aan klanten.

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Voedermarkt in weken 22-23: Graanmarkt vergt opvolging

Granen De graanmarkt wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, voornamelijk gedreven door weersomstandigheden en geopolitieke factoren. Opvolging is noodzakelijk, aangezien deze uitdagingen een directe invloed kunnen hebben op de prijs en beschikbaarheid van graan op de wereldmarkt.
Meer artikelen bekijken