Startpagina Aardappelen

Belgapom benadrukt nog eens: CIPC is verboden

Belgapom herhaalt nog eens dat het gebruik van de chemische kiemremmer CIPC sinds 1 juli van dit jaar ten strengste verboden is. De organisatie voor de aardappelhandel- en verwerking kreeg hier de afgelopen dagen veel vragen over. Intussen bereidt de Europese aardappelsector zich voor op de toepassing van toegelaten alternatieven, waarvan de meesten van natuurlijke oorsprong zijn.

Leestijd : 2 min

Belgapom stelt dat het jarenlange gebruik van deze kiemremmer helaas ook sporen nalaat in de bewaarloodsen, waar kristallen tot jaren later los kunnen komen en een kruiscontaminatie bij de opgeslagen aardappelen kunnen veroorzaken. De gevolgen hiervan kunnen zowel voor de telers als voor handel en verwerking bijzonder verstrekkend zijn.Van zodra een actieve stof verboden is, wordt ook de norm normaliter automatisch naar de detectielimiet teruggebracht. Voor CIPC betekent dit 0,01 ppm.

De Europese aardappelcoalitie heeft de bevoegde Europese instelling SCOPAFF, een comité met specialisten uit de lidstaten, en de lidstaten van de EU ervan overtuigd een overgangsregeling uit te werken. Deze moet toelaten een tijdelijke toelating ‘tMRL’ te voorzien, die op een veilige manier - rekening houdend met een grondige reinigingsprocedure van de loodsen - een eventuele beperkte kruiscontaminatie kan toelaten.

Na de vakantieperiode zal deze tMRL bekend gemaakt worden. Tot dan blijft de oude MRL van 10 ppm van toepassing, maar dit betekent niet dat CIPC nog kan gebruikt worden of er niet gereinigd zou moeten worden. Het gebruik van CIPC of een ernstige kruiscontaminatie via de loodsen op de oogst 2020-2021, kan volgens Belgapom immers ernstige gevolgen hebben voor de diverse schakels in de keten.

Verwerking tot diepvriesproduct

Aardappelen waarvan het CIPC-residugehalte boven de vermoedelijke tMRL (tussen de 0,3 en de 0,5 ppm) uitkomt, worden verwerkt tot diepgevroren producten die tot 36 maand in de diepvries bewaard kunnen worden. In de wetenschap dat SCOPAFF de tMRL op basis van analyseresultaten jaarlijks wil verlagen, is het perfect mogelijk dat diepvriesproducten over 2 jaar op de markt aanwezig zijn met een te hoog gehalte aan CIPC. Immers deze norm geldt ook op afgewerkt product.

Dit zou betekenen dat ze niet langer mogen vermarkt worden en dus moeten vernietigd worden, met alle gevolgen van dien. De aardappelen gebruikt voor elk lot afgewerkt product zijn en blijven traceerbaar tot bij de teler. Vandaar dat de brancheorganisatie Belpotato.be heeft opgeroepen om dit jaar reeds over te gaan tot grondige reiniging van de bewaarloodsen. De Europese aardappelcoalitie heeft een uniforme reinigingsprocedure uitgewerkt, die ook onderschreven werd door de Belgische aardappelbrancheorganisatie Belpotato.be en zijn leden. Deze procedure werd ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Deze procedure kan gedownload worden van de websites van alle betrokken organisaties of via https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf. Intussen werkt de Europese aardappelcoalitie ook aan een uniforme procedure van staalname, die ook aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. Immers naast het verbod op het gebruik van CIPC, de reinigingsprocedure en de tijdelijke MRL is ook de staalname bepalend voor het correct resultaat van een analyse.

De staalnameprocedure zal wellicht beschikbaar zijn na de vakantiemaanden.

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken