Startpagina Actueel

Vlaamse landbouw levert belangrijke bijdrage een energietransitie

De Vlaamse energietransitie is maar een van de vele uitdagingen waar de Vlaamse landbouw voor staat. In een overleg besprak Boerenbond enkele punten met Vlaams Energieminister Zuhal Demir (N-VA). Op de onderhandelingstafel liggen onder meer de aansluitingsproblematiek en de energieheffing.

Leestijd : 3 min

Steven Coenegrachts, Vlaams parlementslid voor Open VLD, stelt dat de land- en tuinbouw in die energietransitie een belangrijke rol kan spelen. “En dat in verschillende domeinen: het uitbouwen van energiegemeenschappen, de ondersteuning van warmtekrachtkoppelingen, de ontwikkeling van warmtenetten, de vergroening van het gasnet, de uitrol van digitale meters, kleine en middelgrote windturbines en de plaatsing van zonnepanelen.”

Wegwerken van hinderpalen

Voorwaarde is het wegwerken van een aantal cruciale hinderpalen, zoals de aansluitingsproblematiek, naast voorwaarden voor overheidssteun. Wat betreft dat laatste kan men voor PV-projecten (zonne-energie) slechts overheidssteun krijgen voor gebouwen met een minimaal lokaal gebruik van 50 procent.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor Energie, somt 4 prioriteiten op voor het slagen van de energietransitie: een verhoogde energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie, een flexibel energiesysteem en een doordachte innovatiestrategie. Een belangrijk document om deze bijdrage te concreteriseren, is het Vlaams Energie- en Klimaatplan (2021-2030). Daarin werden voor de land- en tuinbouw 24 acties opgenomen. “Via deze acties zal de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren”, stelt Vlaams Energieminister Zuhal Demir.

Boerenbond had intussen een overleg met haar kabinet. De syndicale landbouworganisatie pleit onder andere voor aangepaste contracten en tarieven voor investeringen in aansluitingen op het middenspanningsnet. “De algemene problematiek van de bijdrage in de kost voor de netuitbouw die door de eerste aanvrager moet worden gedragen en waarvan mogelijks andere netgebruikers profiteren, is uiteraard geen specifiek probleem voor enkel de land- en tuinbouwsector”, reageert minister Zuhal Demir.

Kleine gebruikers op middenspanning

Wat de energieheffing betreft, bepleit de Boerenbond een oplossing voor kleine gebruikers op middenspanning. “In het najaar van 2017 werd naar aanleiding van een uitspraak van het Grondwettelijk hof de energieheffing niet meer gebaseerd op het verbruik maar wel op de aansluiting. Daardoor werd voor de meerderheid van de gebruikers de heffing verlaagd. Echter sommige kleine gebruikers op middenspanning of hoogspanning moeten meer betalen. De landbouwers en tuinders die op midden- of hoogspanning zijn aangesloten, hadden echter dikwijls geen keuze, maar moesten zelf een cabine laten plaatsen op middenspanning of hoogspanning omdat zij anders niet met het elektriciteitsnet verbonden konden worden.”

Nieuw steunmechanisme

Boerenbond vraagt daarom de afbakening van een groep kleine gebruikers op midden- of hoogspanning die een eigen cabine hebben laten plaatsen, voor deze groep zou het niet-residentiële laagspanningstarief moeten gelden in functie van het gebruik in plaats van het middenspanningstarief. Dit tarief voor niet-residentiële klanten is immers ook van toepassing voor de andere bedrijven en KMO´s op laagspanning.

“Wat de voorwaarden voor PV-steun betreft, kan ik wel aan meegeven dat de Vlaamse Regering op 29 mei haar principiële goedkeuring heeft gehecht aan een nieuw steunmechanisme voor middelgrote PV-installaties. Vanaf 2021 zal de steunverlening voor deze projecten voor alle doelgroepen, dus ook voor land- en tuibouwers, verlopen via een tenderingsysteem.

Samenwerking met VLIF

Twee acties die zijn opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 vermelden inderdaad samenwerking met het VLIF, met als doel investeringen in energiebesparende technieken, groene warmte en hernieuwbare energie te genereren en ook ruimer te ondersteunen vanaf de opstart van het post-2020 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De aangeduide trekker voor deze acties is het departement Landbouw en Visserij, onder voogdij van mijn collega Vlaams minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Startschot zevende editie Week van de Korte Keten bij Bilzense aspergehoeve

Korte Keten Het startschot van de zevende editie van de Week van de Korte Keten (18-26 mei) werd donderdag 16 mei gegeven op de Bilzense Aspergehoeve Hertenveld. In het bijzijn van de minister van Landbouw en de gedeputeerde voor Landbouw en Platteland van de provincie Limburg werd een overzicht gegeven van de meest recente stand van zaken in de korte keten in Vlaanderen.
Meer artikelen bekijken