Groene Kring kaart met handgeschreven brieven problemen bij Mestbank aan

Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, overhandigde handgeschreven brieven aan Bart De Schutter van de Mestbank.
Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, overhandigde handgeschreven brieven aan Bart De Schutter van de Mestbank. - Foto: De Groene Kring

MAP6 heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Jonge landbouwers doen hun uiterste best om de regels te volgen en oordeelkundig te bemesten. Ondanks onze grote inspanningen merken we dat er heel wat struikelblokken zijn om het mestbeleid correct uit te voeren.

Vlaams mestbeleid is te complex

De jonge briefschrijvers drukken de Mestbank op het hart dat het mestbeleid te complex is. “ “We ervaren dit dagelijks in onze bedrijfsvoering en zien door de bomen het bos niet meer. Een onoverzichtelijk pakket aan deadlines, regels en aangiftes zorgt onvermijdelijk voor fouten die niet moedwillig gebeuren. Voor deze fouten, die vaak klein zijn van omvang en nauwelijks een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit, worden we buiten proportie bestraft. Nochtans erkennen we het nut van een proportionele handhaving die fraude en moedwillige inbreuken tegengaat. Om voldoende draagvlak bij landbouwers te creëren, is er nood aan een stimulerend beleid en een pragmatische aanpak”, aldus voorzitter Bram Van Hecke.

Verder hekelt Groene Kring dat de dienstverlening van de Mestbank lijdt onder de complexiteit. “Als vakspecialisten de regels al moeilijk onder de knie krijgen, is het voor landbouwers helemaal onmogelijk de regels van het MAP volledig te doorgronden naast alle andere verantwoordelijkheden die ze op hun bedrijf hebben.”

Oproep voor verbetering

Om nog beter te kunnen bijdragen aan een goede waterkwaliteit is Groene Kring vragende partij voor een mestbeleid dat draagvlak heeft bij de boeren. “Een mestbeleid dat complexiteit beperkt, de dienstverlening van de mestbank opschroeft en proportioneel sanctioneert zal breder gedragen worden door de sector én positief zijn voor de waterkwaliteit.”

Door het inzetten van online tools kan de Mestbank landbouwers waarschuwen wanneer die onbedoeld een fout dreigen te maken. “Toepassingen zoals de BASsistent, die in het verleden landbouwers ondersteunde bij het maken van een bemestingsplan en het uitrekenen van de NER-behoefte, worden sterk gemist. Tot slot vragen we een sterke en onafhankelijke advisering om onze oordeelkundige bemesting verder op punt te zetten en zo verdere stappen te zetten naar een goede waterkwaliteit”, besluit voorzitter Bram Van Hecke.

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-verdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Zoals bekend gaat de Mestbank voor de tussentijdse evaluatie van het mestbeleid en van aanpassingen van MAP6 in overleg met landbouworganisaties.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent