Biogasspecialist BioTechnics wil mest meer laten renderen

Biogasspecialist BioTechnics ontstond uit een loonwerkbedrijf.
Biogasspecialist BioTechnics ontstond uit een loonwerkbedrijf.

De Belgische markt voor biogas is behoorlijk versnipperd. BioTechnics werd 3 jaar geleden, ontsproten uit een landbouwachtergrond, opgericht. Het bedrijf uit Diksmuide bouwt en onderhoudt biogasinstallaties voor veeteeltbedrijven en voor - vrij uniek - groente verwerkende ondernemingen.

Het bedrijf gebruikt warmtekrachtkoppelingen met een elektrisch vermogen tot 1 MW. Het gaat volgens Francis Verhaest om ‘WKK’s’ van Koninklijke van Twist, een Nederlandse firma. "De keuze voor Koninklijke van Twist is een keuze voor duurzaamheid. Het bedrijf is al heel lang in de technische wereld actief (1863, red), en heeft op het gebied een grote naam. Het is bij de aanschaf niet de goedkoopste keuze, maar uiteindelijk betaalt goede techniek zich terug in hoge energetische rendementen en dus betere resultaten."

In de kern verkoopt BioTechnics geen installatie of WKK, zegt Verhaest, maar een resultaat. "Er is constante opvolging."

Tot nu toe zette de West-Vlaamse onderneming 5 projecten neer, die volgens de adviseur groene energie van het bedrijf allemaal draaien. Dat laatste klinkt eigenlijk niet onlogisch, maar uit cijfers die milieuminister Zuhal Demir eerder presenteerde, blijkt dat relatief veel installaties stil staan. Dat komt volgens Demir doordat installaties soms niet passen bij de boerderij, of eenvoudigweg technisch tekort schieten.

"Belangrijk element van BioTechnics is dat we voortkomen uit de landbouw", zegt Verhaest. Daarbij is alles dus vanuit de boerderij gedacht. We werken niet met quasi volledig gestandaardiseerde installaties. Vanzelfsprekend gebruiken we steeds dezelfde hoofd-componenten, maar geen boerderij is hetzelfde en dus moet steeds de situatie ter plekke grondig bekeken worden."

"Op dit moment hebben de installaties 3 functies: het ammoniakvrij maken van de stal, zodat het stalklimaat verbetert. Daarnaast wekken de installaties elektriciteit en warmte op, wat kosten bespaart. Ten slotte wordt zo minder broeikasgas uitgestoten. Circulaire economie die enkel op subsidies steunt heeft weinig zin, men moet een toegevoegde waarde bieden. Zo willen we een belangrijk vierde luik toevoegen: mestverwerking. Uiteindelijk kan de mest die nu een kost is, een waardevolle nevenstroom worden van landbouwbedrijven, denkt Verhaest.

Thermofiel proces

BioTechnics werkt met een thermofiel proces, zodat de mest gecertificeerd exportwaardig wordt. Aan het einde van het proces blijft nat digestaat over. Doel is te komen tot korrels die over grote afstanden vervoerd en dus verkocht kunnen worden. Zo zal mest een meerwaarde in plaats van een kost worden, aldus Verhaest. "Het is technisch mogelijk en het is zinvol. Want als we eerlijk zijn, is er wel een mestprobleem."

Biogas blijft wel de kern en is een logische speler in de duurzame energiemix, denkt Verhaest. "Anders dan zon en wind heeft een veehouderij in principe een vrij constante productie van energie." Daarnaast kan een BioTechnics installatie onafhankelijk van het net, elektriciteit produceren. Het rendement van biogasinstallaties wordt per bedrijf doorgerekend en staat of valt met de kwaliteit van zijn voeding of input. Hiervoor is een belangrijke onafhankelijke mestanalyse van toepassing: Geen goede analyse, geen installatie. We geloven dat biogas produceren en mestverwerking uitzonderlijk zinvol zijn, economisch en circulair, voor de boer maar ook voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak."

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent