Nieuw preventieplan voor voedselverlies in de maak

Er is al hard gewerkt om de voedselverliezen te beperken.
Er is al hard gewerkt om de voedselverliezen te beperken. - Foto: Kringwinkel Waregem

De aanpak van voedselverliezen is een topprioriteit die in de ketenroadmap voedselverliezen sterke resultaten behaalt. Dat bleek onder meer uit het jaarverslag dat we hier eerder publiceerden. In 2021 zullen de eindresultaten bekend zijn. Er wordt geen afzonderlijk evaluatierapport opgesteld. Intussen zijn de voorbereidingen voor een nieuw preventieplan voedselverlies voor de periode 2021-2025 gestart.

De coördinatie gebeurt door het departement Landbouw en Visserij, OVAM en het departement Omgeving. Er wordt gericht afgestemd met andere beleidsdomeinen en entiteiten binnen de Vlaamse overheid.

“De vaste partners van het ketenplatform voedselverlies zijn Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, Unizo/Buurtsuper en BV-OECO (expertisecentrum van de consumentenorganisaties). Daarnaast kunnen ook andere actoren worden betrokken omwille van hun expertise en engagement als die een meerwaarde vormen voor de opmaak van het nieuwe plan. We zullen dit dan ook op het gepast moment communiceren”, zegt bevoegd landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Voorop staat het principe van de cascade van waardebehoud en dat vormt voor de betrokken stakeholders een win-win. “Het is echter nu nog te vroeg in het proces om al zicht te hebben op de concrete doelstellingen en prioriteiten.” Wordt vervolgd.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent