Recht: schadevergoeding als mijn buur te ver ploegt?

Recht: schadevergoeding als mijn buur te ver ploegt?
Foto: TD

V olgens art. 1382 B.W. dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden. Meer in het bijzonder stelt de wet dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden. Er moeten dus 3 zaken bewezen worden. Vooreerst moet een fout van diegene die de schade heeft toegebracht worden aangetoond. Concreet moet u...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Lees elke maand gratis 3 artikelen
Ik registreer mij

Ik ben abonnee op Landbouwleven


Ik ben al geregistreerd
Log in

Ik registreer mij
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent