Startpagina Uw stem

Opinie: 'Is de tijd echt blijven stilstaan op de Vlaamse landbouwadministratie?'

Leestijd : 3 min

Na het lezen van het artikel' Landbouwsubsidies zijn onverdedigbaar zonder oplossing voor de biodiversiteitscrisis' van landbouwexpert Freek Verdonckt van Natuurpunt, denkt u waarschijnlijk dat het antwoord op die vraag 'ja' is. Omdat ik als secretaris-generaal van de landbouwadministratie goed geplaatst ben om hier meer over te vertellen, geef ik u graag onze visie mee zodat u zelf kan oordelen over deze vraag.

Net zoals de landbouwers zelf, die al lang niet meer werken met de ossen voor de ploeg, maar alle beschikbare moderne technologieën inzetten, maken wij als landbouwadministratie ook gebruik van de nieuwste ontwikkelingen. Webinars organiseren doen we dus ook. Recent hadden we bijvoorbeeld een webinar met meer dan 400 deelnemers uit de landbouw die zowel luisterden naar diverse experten uit het onderzoek als in discussie gingen met hen over de gepaste technieken en het gepaste tijdstip voor bestrijding van ziektes en plagen.

In het artikel verwees men naar het interne webinar dat ik, samen met mijn directieraad, organiseerde over onze nieuwe missie en visie voor onze personeelsleden. Hierop lichtten we toe hoe we, na intense interne discussiemomenten, kwamen tot onze nieuwe missie 'Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen' en onze nieuwe visie 'We bouwen aan een economisch weerbare en klimaatslimme landbouw en visserij. We zoeken daarbij ook naar innovatieve oplossingen en verbinden landbouwers en vissers met de voedselbewuste consument.'

Een missie en visie hebben een tweeledig doel. Ze positioneren je als organisatie ten opzichte van de buitenwereld, maar zijn ook een interne motivator en toetssteen voor de eigen collega's. De positie als overheidsinstelling is er één van bescheidenheid gekoppeld aan ambitie. Bescheidenheid omdat je weet dat het de Vlaamse agrovoedingssector zelf is die gerichte bedrijfskeuzes maakt, maar ook ambitie om hen mee te sturen naar maatschappelijk verantwoorde keuzes waarbij de overheid verbindt en niet polariseert.

Zegt ons missie en visie alles? Neen, natuurlijk niet. Dit is onze toetssteen en de invulling ervan gebeurt de komende jaren door elke medewerker van het departement. Maar wat een buitenstaander natuurlijk niet kan weten: wij zijn bij het opmaken van ons toekomstbeeld niet gestopt bij de missie en visie. Dit wordt verder uitgewerkt in strategische doelstellingen, waaronder: 'Ecoysteemdiensten benutten om klimaatverandering en milieu uitdagingen aan te pakken.' Dus ik kan jullie geruststellen, de vele ecologische uitdagingen die we als maatschappij zien, staan ook op onze radar. Biodiversiteit is daar één van, maar ook anderen zoals de zorg voor een gezonde bodem, duurzaam watergebruik en een goede waterkwaliteit of inzetten op adaptie en mitigatie als het gaat over de klimaatverandering.

De teneur van het artikel ging uit van een overheid die blind is en blijft voor wat leeft maar ik kan u geruststellen: we werkten de afgelopen jaren mee aan duurzame oplossingen en dat zullen we zeker ook blijven doen. Bovenal hopen we samen met iedereen die vele uitdagingen aan te kunnen pakken, want ze dagen iedereen (niet enkel de landbouwsector) uit om het beste van zichzelf te geven.

Onze expertise maar ook die van anderen moet gebruikt worden om constructief en realistisch vooruit te gaan, om ambitieus in te zetten op 'a fair, healthy and environmentally-friendly food system' (zoals de Europese Farm to Fork-strategie het ook zegt).

Patricia De Clercq, Secretaris-generaal van het Departement Landbouw

Lees ook in Uw stem

Opinie: Landbouwonderzoeker, kijk eens over het hek!

Uw stem Juni is voor studenten traditioneel een maand vol examens. Voor landbouwonderzoekers is het dan weer een maand vol veldbezoeken. Overal te lande tonen wetenschappers dan de resultaten van hun werk in hun living labs. Onderzoek dat in Vlaanderen bijzonder divers is. Van op natuur gebaseerde oplossingen tot spitstechnologie, van voedselbossen tot vertical farming, alles komt aan bod.
Meer artikelen bekijken