Neem deel aan de online kick-off meeting rond verantwoord antibioticagebruik

Neem deel aan de online kick-off meeting rond verantwoord antibioticagebruik

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werken samen met alle betrokken actoren uit de Europese veehouderij aan innovatieve strategieën voor een verantwoord antibioticagebruik.

Binnen EU project ROADMAP werken DGZ en ILVO daarom case-studies uit voor de Vlaamse varkens- en vleeskalverhouderij om te helpen om verantwoord om te gaan met antibiotica. In de zoektocht naar innovatieve oplossingen benaderen de projectpartners de volledige keten. DGZ en ILVO nodigen daarom de betrokken stakeholders uit om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Er zal gefocust worden op strategieën waarin de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, dierenartsen en veehouders centraal staat. Want alleen door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan een verstandig antibioticagebruik gerealiseerd worden. In een latere fase willen ze de uitwerking van de strategieën in de praktijk bevorderen, in samenspraak met de betrokken actoren. Er volgen ook nog oproepen tot deelname aan action labs, waar innovatieve oplossingen kunnen worden uitgetest.

Het Roadmap-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Online stakeholdermeeting

In het kader van dit project organiseren DGZ en ILVO op vrijdag 9 oktober van 10 uur tot 13 uur een kick-off meeting voor stakeholders uit de varkens- en vleeskalverhouderij.

Heb je interesse om binnen dit project samen met andere stakeholders innovatieve strategieën te bedenken en uit te werken met als doel het verantwoord gebruik van antibiotica verder te bevorderen?

Stuur dan voor dinsdag 6 oktober een mail naar inschrijvingen@dgz.be, met vermelding van ‘Roadmap’ in de titel van de e-mail. Vervolgens ontvang je een link voor de online deelname per e-mail.

Meest recent

Meest recent