Biodiversiteit in Europa wordt steeds meer bedreigd

De verstedelijking en groei van de landbouw dragen mondiaal bij aan een verlies aan biodiversiteit, aldus het Europees Milieu-agentschap.
De verstedelijking en groei van de landbouw dragen mondiaal bij aan een verlies aan biodiversiteit, aldus het Europees Milieu-agentschap. - Foto: JCB

Ondanks de inspanningen die op het vlak van milieubehoud geleverd worden, zijn honderden habitats en planten-, vogel- en diersoorten bedreigd, schrijft EEA. Er moet dan ook meer actie komen om de habitats en soorten in een goede "instandhoudingsstaat" te houden of te herstellen. Er worden verschillende oorzaken aangeduid voor de verdere achteruitgang.

Naast de eerder genoemde factoren spelen onder meer ook invasieve uitheemse soorten, klimaatverandering, veranderingen in het waterpeil van rivieren door bijvoorbeeld dammen, en illegale jacht en visvangt een rol. "Onze beoordeling toont aan dat de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en gebruiken en steden bouwen fundamenteel moet veranderen om de gezondheid en veerkracht van de Europese natuur en het welzijn van de mensen veilig te stellen", zegt Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA.

Het rapport is vooral pessimistisch over de toestand van de habitats in de EU. Slechts 15% verkeert in een goede staat van instandhouding, terwijl in maar liefst 81% van de gevallen over een gebrekkige of slechte staat wordt gesproken. Vooral "graslanden, duinen en moeras-, slik- en veenhabitats vertonen sterk verslechterende trends", zo vermeldt het rapport.

Voorts wordt voor bijna de helft (47%) van de 463 vogelsoorten in de EU over een goede vogelstand gesproken, wat 5% minder is in vergelijking is met de vorige onderzoeksperiode (2008-2012). Het aandeel vogels met een slechte of erbarmelijke vogelstand is zelfs met 7% gestegen, tot ongeveer 39%. Reptielen hebben het grootste aandeel soorten in de goede instandhoudingtoestand (35%).

Belga

Meest recent

Meest recent