Europa werkt aan wettelijk kader voor het slachten van runderen op de boerderij

Mobiele slachteenheid klaar voor gebruik.
Mobiele slachteenheid klaar voor gebruik. - Foto: Kometos

Het wetsvoorstel is onderwerp van openbare raadpleging. Belanghebbenden kunnen tegen eind oktober hun meningen en suggesties doorgeven. Er worden een aantal randvoorwaarden bepaald voor het gebruik van die mobiele dodingsunits.

- Voor max. 3 runderen, 6 varkens of 6 éénhoevigen

- Wanneer het vervoeren van het dier een risico vormt voor zijn fysieke integriteit of die van de vervoerder

- Een hiertoe erkende dierenarts moet aanwezig voor de ante-mortem analyse en het doden van het dier (bedwelming, bloeding). Het verwijderen van de maag en darmen is toegestaan, de organen moeten het dier volgen naar het slachthuis.

- Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de veehouder en een slachthuis voor het beheer van de stoffelijke resten

- Het transport vindt plaats onder hygiënische omstandigheden (met recuperatie van het bloed)

- Wanneer het transport langer duurt dan twee uur, moet koeling voorzien worden tenzij de omgevingstemepratuur voldoende laag is

- De traceerbaarheid van geslachte dieren moet verzekerd (certificaat dat het dier vergezelt).

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent