Betaalde wolvenschade aan groot- en kleinvee bedraagt 18.000 euro

ANB en INBO gaven eind juli beelden vrij van de 4 jonge welpen. Of ze alle 4  nog in goede gezondheid zijn, is onduidelijk.
ANB en INBO gaven eind juli beelden vrij van de 4 jonge welpen. Of ze alle 4 nog in goede gezondheid zijn, is onduidelijk. - Foto: Belga/ANB-INBO

Begin 2018, nu bijna 3 jaar geleden, werd voor de eerste keer in meer dan 100 jaar weer een wolf gespot op Vlaams grondgebied. Sindsdien werden al verschillende wolven gespot en in juni van dit jaar konden we vernemen dat wolvin Noëlla 4 welpen op de wereld had gezet. Tot voor enkele weken was het onduidelijk hoeveel er nog in leven zijn. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) geeft af en toe beelden vrij. Twee welpen kwamen bij ongevallen om het leven.

Maatregelen als gevolg van wolvenschade

Het staat vast dat het verblijf en de toename van het aantal wolven op Vlaams grondgebied ook heel wat maatregelen met zich meebrengen.

“Minister Zuhal Demir gaf eerder een overzicht van alle maatregelen die worden genomen om het samenleven met de wolven mogelijk te maken”, duidt Carina Van Cauter, gewezen Vlaams parlementslid en vandaag provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

Er werd een wolvenplan opgemaakt en er wordt onder meer voorzien in een subsidieregeling die 80 % van de gemaakte kosten voor het plaatsen van een elektrische afsluiting voor het beschermen van kleinvee vergoedt. “Ook het Wolf Fencing Team Vlaanderen krijgt financiële ondersteuning.” Die subsidie bedroeg in 2019 25.000 euro.

Ook de mogelijke schade die door de wolven wordt veroorzaakt, wordt door Vlaanderen volledig vergoed. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleinvee en grootvee. Ook gewonde dieren waarbij de schade aantoonbaar aan een wolvenaanval kan worden gelinkt, komen eveneens in aanmerking voor een schadevergoeding.

Concreet vroeg Carine Van Cauter de kostprijs van de maatregelen als gevolg van wolvenschade op.

Elektrische afsluitingen

In 2018 was de regeling van de subsidies voor het plaatsen van een elektrische afsluiting nog niet in voege. “In 2019 werd ruim 72.000 euro uitbetaald voor het aanpassen van bestaande omheiningen. In 2020 werd tot begin juli ruim 26.000 euro uitbetaald” ”, luidt het antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir.

De mensen die in 2019 en 2020 hun omheining aanpasten zullen dit normaal gezien de eerstkomende jaren niet meer moeten doen. “Dit staat dus los van het aantal wolven. We kunnen er dus van uitgaan dat het budget dat jaarlijks wordt voorzien - naarmate meer en meer terreinen een aangepaste omheining hebben - weer afneemt. Het is echter moeilijk te voorspellen wanneer we zover zullen zijn.”

Anderzijds kan het leefgebied van de wolf zich in de toekomst verder uitbreiden, wat kan betekenen dat er extra omheiningen nodig kunnen zijn. “Omwille van deze onzekerheden wordt er jaarlijks een budget van minimum 50.000 euro voorzien dat wordt aangevuld, indien nodig. Die aanpassing bleek al in 2019 nodig.”

Vergoeding voor dieren en dierenartsen

In de bijgevoegde tabel worden de bedragen opgesplitst in klein- en grootvee, het gaat om de vergoeding voor dieren en voor dierenartsen.

In 2018 was het grootste uitgekeerde bedrag in het kader van de wolvenschade, de schadevergoeding van 1 koe. De totale vergoeding bedroeg 1.000 euro. In 2019 was het grootste uitgekeerde bedrag in het kader van de wolvenschade, de schadevergoeding van 3 alpaca’s. De totale vergoeding bedroeg 3.775 euro. In 2020 was tot nu toe het grootste uitbetaalde bedrag in het kader van wolvenschade, de schadevergoeding van 6 schapen. De totale vergoeding bedroeg 1.899,65 euro.

Extra communicatie

De aandacht gaat ook naar communicatie. “Die initiatieven omvatten een expo (over de wolf), een instructiefilmpje (over preventieve maatregelen), webpagina’s en een folder. Deze realisaties werden gedragen binnen de reguliere werkingsmiddelen, alsook met inzet van bestaande medewerkers van Natuur en Bos”, besluit ZuhalDemir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent