Pas in 2020 een nieuw wettelijk kader voor beschutting voor dieren in buitenlucht

Nu al leveren veehouders belangrijke inspanningen voor de beschutting van hun dieren in extreme weersomstandigheden.
Nu al leveren veehouders belangrijke inspanningen voor de beschutting van hun dieren in extreme weersomstandigheden. - Foto: LBL

In de commissie voor Dierenwelzijn interpelleerde Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid voor Open VLD, Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over de beschutting van dieren bij extreme temperaturen. Begin augustus verklaarde Ben Weyts aan Vilt.be dat er een wettelijke verplichting komt.

Onderzoek door Bos+ Vlaanderen en ILVO

Op 1 maart jl. is er een onderzoek gestart naar het bepalen van een adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten worden gehouden. Dat onderzoek heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Het wordt uitgevoerd door Bos+ Vlaanderen vzw in samenwerking met ILVO. Voor die studie werd 120.000 euro uitgetrokken.

“De onderzoekers willen na een jaar het project afronden”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Op grond daarvan kunnen we dan in 2022 zeker het decreet bespreken en goedkeuren. Bij een wettelijke verplichting zal ook een overgangsfase worden voorzien. Dat werd geadviseerd door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. We moeten eigenaars van dieren de kans geven om de gepaste beschutting te voorzien in de vorm van beplanting of een schuilhok. Bij de aanplanting kan dan ook rekening worden gehouden met de resultaten van het onderzoek dat loopt.”

Ondertussen is het niet zo dat dieren overal zonder beschutting kunnen staan. Veehouders doen al heel veel inspanningen om hun runderen tegen uitzonderlijke weersomstandigheden - lange natteperiodes en extreem hoge temperaturen - te beschermen. Die verplichting is ook voorzien in de Dierenwelzijnswet.

Generieke regeling en meer houvast bieden

“Alleen moet dit nu geval per geval worden bekeken, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanwezige beschutting op de weide en de weersomstandigheden. Het gaat dan altijd over een concrete appreciatie. Daarom is het beter om in de toekomst een meer generieke regeling en meer houvast te creëren. Het wordt dan duidelijk dat er op elke plaats waar buiten dieren worden gehouden, een vorm van beschutting moet zijn, ongeacht de weeromstandigheden en het moment.” Er wordt ook overleg geplaagd met de departementen Omgeving en Onroerend Erfgoed.

Tinne Rombouts, Vlaams parlementslid voor CD&V, stelt dat er nu al veel gebeurt en dat die beschutting door niemand in vraag wordt gesteld. “De bestaande Dierenwelzijnswet is moeilijk te handhaven. Ik wil ook niet vooruit lopen op de nieuwe regelgeving, maar het huidige algemeen beginsel bemoeilijkt de handhaving. Dat maakt dat je heel moeilijk beteugelend en verbaliserend kunt optreden.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent