Vijftig extra dierenartsen starten met gerichte controles in Vlaamse slachthuizen

Hoewel de sector al heel veel inspanningen op het vlak van dierenwelzijn levert, gaan nog eens 50 extra dierenartsen controles uitvoeren.
Hoewel de sector al heel veel inspanningen op het vlak van dierenwelzijn levert, gaan nog eens 50 extra dierenartsen controles uitvoeren. - Foto: Belga

Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn, wil met Vlaanderen een voortrekker zijn in de Europese klas. En zet nu extra dierenartsen in voor de controle op dierenwelzijn in slachthuizen.

Vandaag is er in een slachthuis al een dierenarts die in opdracht van het FAVV al een aantal taken voor het dierenwelzijn heeft, elk slachthuis heeft verder een Animal Welfare Officer en er is de inspectiedienst Welzijn. Daarbovenop nu ook nog dierenartsen met een specifieke opdracht voor de bewarking van het dierenwelzijn.

“De sector doet al heel inspanningen en wij willen ook efficiënte controles”, zegt Bart Dochy, Vlaams parlementslid voor CD&V.

De 50 bijkomende, zelfstandige dierenartsen die een opleiding hebben gevolgd en een overeenkomst getekend, kregen allemaal slachthuizen toegewezen, rekening houdend met de afstand ten opzichte van hun woonplaats, de slachturen en de consultatie-uren. Er komen ook vliegende inspectieteams.

Voldoende overleg?

Parlementsleden verwijten Ben Weyts een gebrek aan overleg met de sector. “Er was wel degelijk regelmatig overleg. Dierenartsensyndicaten hebben opgeroepen om het contract niet te ondertekenen, in hoofdzaak omdat ze een hogere vergoeding wensten. Die vergoeding was echter al op voorhand meegedeeld in de vacature en ligt 8% hoger dan zij die voor het FAVV werken”, zegt Weyts. Voor alle duidelijkheid: als een dierenarts geen ambtenaar is kan die niet zelf verbaliseren. “Ze kunnen wel rapporteren aan ambtenaren die bevoegd zijn voor het dierenwelzijn. Zij kunnen dan wel verbaliseren.”

Volgens Bart Dochy is er nood aan een hogere kwaliteit in het overleg. “In een rapport van FEBEV lees ik dat het gebrek aan daadkracht voortvloeit uit een gebrekkige analyse van de gevolgen van de regionalisering voor de controles langs Vlaamse zijde.” In de eerste fase worden die dierenartsen 3 uren per slachtdag ingezet. “Op grond van de resultaten van die controles volgt een analyse. We zullen ook heel specifiek ingrijpen waar de risico’s groter zijn. In het systeem zijn tenslotte vliegende brigades opgenomen die onaangekondigd controleren”, zegt Ben Weyts.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent