Groente- en fruitsector in Europa heeft eerste Covid-19-golf vrij goed opgevangen

Telers en telersverenigingen voor groenten en fruit die groenten en fruit aan detailhandelaren leveren, sorteren, verpakken en leveren, hebben de opeenvolgende problemen weerstaan ​​en ongedaan gemaakt.
Telers en telersverenigingen voor groenten en fruit die groenten en fruit aan detailhandelaren leveren, sorteren, verpakken en leveren, hebben de opeenvolgende problemen weerstaan ​​en ongedaan gemaakt. - Foto: Pixabay

Als onderdeel van de Europese agrovoedingsketen had de groente- en fruitsector kritisch werk verricht tijdens de eerste golf van Covid-19, de toeleveringsketen stopte nooit en de schappen bleven vol. Het reactievermogen van de sector, de buitengewone inspanningen ter plaatse en de foutloze verantwoordelijkheid hebben bijgedragen tot de vruchtbare prestaties van de groenten- en fruitmarkt tijdens deze kritieke maanden.

Groot aanpassingsvermogen

Telers en telersverenigingen voor groenten en fruit die groenten en fruit aan detailhandelaren leveren, sorteren, verpakken en leveren, hebben de opeenvolgende problemen weerstaan ​​en ongedaan gemaakt. Een feit dat niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd.

Producentenorganisaties voor groenten en fruit, waarvan de meeste coöperaties zijn, hebben gereageerd door in recordtijd risicopreventie, veiligheidsprotocollen en noodplannen te implementeren om de continuïteit en veiligheid van productie- en marketingactiviteiten te garanderen. Ze passen zich elke dag aan aan veranderende en onzekere omstandigheden en voorschriften.

Voor Luc Vanoirbeek is de beleidsles die uit deze eerste golf moet worden getrokken duidelijk. “Het reactievermogen en de veerkracht van de groente- en fruitsector is grotendeels gebaseerd op het vermogen om samen te werken. Producentenorganisaties voor groenten en fruit die met steun van het GLB zijn opgericht, spelen een centrale rol en moeten de hoeksteen blijven van de steun aan de groente- en fruitsector in het GLB voor de periode na 2020. Dat is het geval. tijd om te wedden op beleid dat inspanningen stimuleert en prioriteit geeft om meer aanbod te concentreren, als coöperaties.”

Gezien de rol die de Europese Commissie tijdens de crisis speelde, is Luc Vanoirbeek van mening dat de Commissie snel en behoorlijk adequaat heeft gereageerd door richtsnoeren te geven om de interne markt open te houden en relevante beslissingen heeft genomen om extra bedreigingen te vermijden met betrekking tot het vrije verkeer van seizoenarbeiders en essentiële zaken. goederen zoals verpakkingen.

Essentiële producten in gezonde levensstijl

Tijdens de eerste Covid-golf zijn de eetgewoonten veranderd. De overtuiging van Europese consumenten dat groenten en fruit essentieel zijn voor een gezonde levensstijl, leidt tot een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige en voedzame groenten en fruit in het algemeen. Desalniettemin werden de extra kosten die zich in de hele keten hebben opgestapeld niet volledig gecompenseerd door de hogere prijs die in de markt werd ontvangen.

Copa-Cogeca

Meest recent

Meest recent