Hitteplan voor transport van nutsdieren baseert zich op KMI-kleurcodes

Door de extreem hoge temperaturen is het hitteplan voor transport van nutsdieren naar slachthuizen vorige zomer al in werking getreden.
Door de extreem hoge temperaturen is het hitteplan voor transport van nutsdieren naar slachthuizen vorige zomer al in werking getreden. - Foto: Belga

Op vraag van Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid voor Open VLD, zegt Ben Weyts, minister bevoegd voor Dierenwelzijn, dat Vlaanderen vandaag niet beschikt over sterftecijfers als gevolg van hittestress. Veehouders doen er altijd – maar zeker ook bij extreme temperaturen - alles aan om hittestress bij hun runderen te voorkomen. Dat doen ook de vervoerders die nutsdieren naar de slachthuizen brengen.

Voldoende overleg met sector van slachthuizen

“Hoewel gestegen sterftecijfers inderdaad op een probleem kunnen wijzen, geven ze slechts het topje van de ijsberg weer”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Hoewel gestegen sterftecijfers inderdaad op een probleem kunnen wijzen, geven ze slechts het topje van de ijsberg weer. Aan het sterven gaat meestal een lijdensweg vooraf. Het is dus niet omdat een dier niet gestorven is, dat het niet heeft geleden. En het is dat lijden dat ik wil aanpakken.”

Er werd overleg gepleegd met de slachthuisorganisaties FEBEV, VIP en NVP. Zo werd tot een hitteplan voor het transport voor hoefdieren en een hitteplan voor het transport voor pluimvee gekomen. Een hitteplan moet duidelijke richtlijnen bevatten over wat iedere schakel in de keten dient te doen, met concrete grenswaarden waarbij het hitteplan toegepast moet worden.

Beide hitteplannen werken volgens de codes van het KMI en zijn heel gelijklopend, maar bevatten enkele verschillen naargelang de eigenheden van de sector. In de hitteplannen staat onder andere het volgende vermeld:

Hitteplan hoefdieren

Code geel: de planning aanpassen (vroeger starten met slachten of de planning spreiden) zodanig dat de dieren op de koelere momenten van de dag vervoerd kunnen worden, ventilatie opzetten en eventueel varkens vernevelen

Code oranje: bijkomend bij het bovenstaande wordt de beladingsdichtheid van de vrachtwagens met 10% verminderd. Er worden geen dieren getransporteerd tussen 14u en 19u

Code rood: bijkomend bij het bovenstaande worden er geen dieren getransporteerd tussen 12u en 20u.

Hitteplan pluimvee

Code geel: de planning aanpassen (vroeger starten met slachten of de planning spreiden) zodanig dat de dieren op de koelere momenten van de dag vervoerd kunnen worden, wachttijden beperken op de losplaats, afkoelen losplaats d.m.v. schaduw, extra mobiele ventilatoren of water.

Code oranje of rood: tussen 8u en 22u wordt er geen slachtpluimvee gevangen noch geladen.

Volgens Els Sterckx, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, hebben landbouworganisaties hierover al gecommuniceerd met hun leven. “Ik ben niet betrokken bij de interne communicatie van landbouworganisaties ten aanzien van hun leden. Het komt de betrokken organisaties toe om de stappen die zij ondernemen toe te lichten”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Uitgebreide informatie beschikbaar op website

Over het voorkomen van hittestress bij dieren in het algemeen en het transporteren van dieren tijdens de warme zomerdagen in het bijzonder is heel wat informatie beschikbaar, die door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld.

https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-bijen-honden/huisdieren-t...

https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/varkens/hittestress-bij-varkens

https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/runderen/hittestress-bij-rundvee

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent