EU en VK blijven zoeken naar doorbraak in handelsonderhandelingen

Grootste hinderpalen blijven de toegang van Europese vissers tot Britse wateren, het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven en een mechanisme om geschillen te beslechten.
Grootste hinderpalen blijven de toegang van Europese vissers tot Britse wateren, het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven en een mechanisme om geschillen te beslechten. - Foto: Pixabay

Op 1 januari verlaat het VK de Europese douane-unie en interne markt. Zonder akkoord worden er dan douanetarieven en -quota van toepassing op het handelsverkeer over het Kanaal. Zo zou de economie bovenop de impact van de coronacrisis nog een zware dreun moeten incasseren.

Niet vastpinnen op een datum

Waarnemers gaan ervan uit dat de onderhandelaars slechts luttele dagen rest om zo'n worst case scenario te verijdelen. Een eventueel akkoord moet immers nog geratificeerd worden door beide partijen vooraleer het op 1 januari van kracht kan worden. De EU weigert zich vast te pinnen op een deadline.

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei maandag voor de hervatting van de onderhandelingen enkel dat de EU "vastberaden" en "geduldig" blijft om een akkoord te vinden. De Fransman heeft steeds beklemtoond dat de lidstaten en het Europese Parlement voldoende tijd moeten hebben om een akkoord te bestuderen en goed te keuren. Barnier hamerde er nogmaals op dat de toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK "open, maar eerlijk" moet zijn "op alle domeinen".

Toegang tot de Britse wateren

Grootste hinderpalen blijven de toegang van Europese vissers tot Britse wateren, het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven en een mechanisme om geschillen te beslechten. David Frost, de Britse tegenhanger van Barnier, liet zondag al optekenen dat de onderhandelaars tijdens hun intense werkzaamheden van de voorbije weken vooruitgang hebben geboekt. "We werken aan een akkoord, maar het enige mogelijke is een akkoord dat compatibel is met onze soevereniteit en ons de controle over onze wetten, handel en wateren geeft", tweette hij.

Belga

Meest recent

Meest recent