Startpagina Actueel

Uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Diksmuide

Op 17 december 2020 is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveehouderij in de gemeente Diksmuide, provincie West-Vlaanderen. Verdere resultaten zullen moeten uitwijzen of het om een hoog of laag pathogene variant gaat.

Leestijd : 3 min

De besmettingen werden vastgesteld in een braadkippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt op dit moment een tijdelijke bufferzone van 3km rond de haard ingesteld. Indien verdere resultaten uitwijzen dat het om een hoog pathogene variant gaat, zullen de maatregelen worden uitgebreid.

Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingen bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op 3. Behalve deze besmetting en de besmettingen met een hoogpathogene variant op een pluimveehouderij in Menen en bij een hobbyhouder in Dinant zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Tijdelijke bufferzone van 3km wordt ingesteld rond de haard

Naast de reeds geldende algemene maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen, wordt een tijdelijke bufferzone ingesteld met een straal van 3 km rond de getroffen pluimveehouderij in Diksmuide. Binnen dit gebied worden aanvullende maatregelen genomen. De maatregelen in de zone, die hieronder worden toegelicht, zijn al voor onbepaalde duur van kracht.

In de tijdelijke bufferzone (3 km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moeten alle houders van pluimvee en andere vogels een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het Agentschap waarvan zij afhangen. Particuliere houders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur.

Daarnaast zijn een reeks maatregelen van kracht voor de commerciële pluimveebedrijven in deze zone.

Zones rond pluimveehouderij in Menen wellicht opgeheven

In Menen is vannacht het beschermingsgebied (3 km rond de haard), dat op 26 november werd ingesteld rond de besmette pluimveehouderij in Menen, versmolten met het toezichtsgebied (10 km rond de haard). Dit toezichtsgebied zal naar alle verwachtingen kunnen worden opgeheven in de nacht van 25 op 26 december. Het blijft belangrijk dat de professionele bedrijven de bioveiligheidsmaatregelen goed opvolgen!

Ophokplicht blijft gelden, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt).

Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren. Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Zuivelsector wil meer wegen op Europese besluitvorming in Brussel

Melkvee De European Dairy Association (EDA) verzamelde van 7 tot 9 november voor haar jaarlijks congres in Brussel. Voorzitter Giuseppe Ambrosi van de Europese koepelfederatie voor de zuivelsector pleitte er met veel passie voor meer samenwerking doorheen de hele Europese zuivelketen. De EDA wil meer wegen op de besluitvorming van Europa.
Meer artikelen bekijken