Startpagina Actueel

Vlaamse Schapenhouderij misnoegd over het Vlaams wolvenbeleid

De vzw Vlaamse Schapenhouderij vraagt meer respect en is zwaar ontstemd over het Vlaams wolvenbeleid. “De afgelopen periode zijn er stappen gezet via het wolvenplan en het protocol voor probleemwolven, maar deze stappen zijn absoluut onvoldoende om in de toekomst de relatie veehouderij-wolf op een serene manier te laten evolueren” ”, zegt André Calus, voorzitter van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Leestijd : 3 min

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft met de invoering van het wolvenplan en de opstelling van het protocol rond probleemwolven stappen gezet, maar voor de vzw Vlaamse Schapenhouderij zijn die absoluut onvoldoende. Meer nog, de vereniging die wordt voorgezeten door André Calus, vraagt dringend onder andere meer respect en minder betutteling.

Huidige financiering motiveert schapenhouders niet

“De huidige financieringsmaatregelen zijn niet van aard om de schapenhouders te motiveren om werk te maken van beveiliging. De sector wil niet de dupe zijn van het wolvengebeuren en het grote deel van de kosten hiervoor zelf dragen. De landbouwsector(veehouderij) wil als evenwaardige partner, naast natuur, bij de belangrijke beslissingen betrokken worden”, stelt voorzitter André Calus.

“Opgepast voor een wolf in schapenvacht”, stelt de vzw Vlaamse Schapenhouderij. “De bevoegde minister en de natuurjongens willen wolven in Vlaanderen. De schapenhouder draait nu op voor de lasten en de kosten. De schapenhouderij, en bij uitbreiding de veehouderij, in Vlaanderen is de enige sector die de lasten (lees: verlies aan dieren, extra kosten, extra arbeid, confrontatie met dierenleed en stress) moet dragen omwille van de aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen.”

Benadering is tendentieus en onaanvaardbaar

“Dit staat in schril contrast met de berichtgeving in de algemene media en de toelichting door de wolvenliefhebbers, die de schapenhouder in de rol van schuldige willen duwen. Voor de schapensector is deze eenzijdige en tendentieuze benadering onaanvaardbaar”, gaat André Calus verder.

Volgens André Calus heeft Vlaams minister Zuhal Demir de jongste week de schapenhouders 2 keer opgeroepen om met investeringssteun hun weideafsluitingen wolfproof te maken. “Maar de toegepaste investeringstoelage is verre van voldoende om alle kosten van de schapenhouder te dekken.”

De vzw Vlaamse Schapenhouders somt een reeks aanbevelingen op:

- Respect , geen betutteling of beschuldigingen,

- Vergoeding van alle gemaakte kosten, inclusief arbeids- en onderhoudskost, voor het elektrisch afsluiten van de weiden om ze wolfproof te maken : De huidige 80% investeringssteun vanwege Vlaanderen betekent amper 44 % van alle kosten op jaarbasis (en 25,8 % over 5 jaar berekend) , die de schapenhouder moet maken om zijn dieren te beschermen.

- Een realistische schadevergoeding voor gedode en gewonde dieren; inclusief vergoeding voor nazorg en abortussen als gevolg van de veroorzaakte stress,

- Tijdige uitbetaling van de gemaakte kosten (nu wachttijden tot 1 jaar),

- Vaststelling van de schadegevallen door een neutrale commissie, paritair samengesteld natuur-landbouw,

- Actuele en volledige lijst van alle schadegevallen, inclusief de uitbetaalde vergoedingen (cfr. Nederland) , die publiek consulteerbaar is.

- Het Wolf Fencing Team laat zich begeleiden door een landbouwdeskundige, respecteert de bio-veiligheidsnormen op de veebedrijven en plaatst afsluiting op de perceelsgrenzen zoals het hoor.

- Duidelijkheid omtrent de koppeling van het wolfproof zijn van afsluitingen (beoordelingscriteria, wie beoordeelt) en het al of niet vergoeden van verliezen in de toekomst,

- Meer moed om de probleemwolven te identificeren en onmiddellijk te verwijderen. Beslissingen omtrent probleemwolven kunnen niet éénzijdig door ‘natuur’ genomen worden.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken