Startpagina Schapen

Kostenplaatje Vlaams wolvenbeleid bedraagt ruim 150.000 euro

De totale kostprijs van het Vlaamse wolvenbeleid is opgelopen tot 152.207 euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) heeft opgevraagd.

Leestijd : 2 min

Met de terugkeer van de wolf in 2018 moest Vlaanderen ook gaan nadenken over een wolvenbeleid en over de bescherming tegen mogelijke schade door wolven. Wie schade heeft geleden door een wolf, kan een schadevergoeding aanvragen en Vlaanderen voorziet ook subsidies voor het plaatsen van wolfwerende omheiningen.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) blijkt nu dat de kostprijs van die maatregelen is opgelopen tot 152.207 euro.

Maatregelen en onderzoek kost geld

Zo werden er vorig jaar - volgens de meest recente cijfers - 16.229 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. In 2018 en 2019 was dat nog respectievelijk 2.990 en 10.287 euro. "Hoewel er meer wolfwerende omheiningen geplaatst worden dan vroeger, zien we de schade alsnog toenemen", stelt Coenegrachts.

De kostprijs voor wolfwerende omheiningen liep vorig jaar op tot 76.789 euro voor 67 dossiers, voornamelijk in Limburg.

Ook bepaalde onderzoeken kosten geld. Zo bedraagt de kostprijs voor de DNA-analyses, die moeten bepalen of de schade is veroorzaakt door een wolf, 27.150 euro. Daarnaast werden er ook wildcamera's aangekocht en gebruikt. Die kost werd geraamd op 26.348 euro. Voor de vernieuwde website, verschillende folders en de reeds bestaande initiatieven zoals een wolvenexpo werd in totaal 5.691 euro gespendeerd.

Alles samen komt Coenegrachts uit op een kostenplaatje van 152.207 euro, zonder daarbij de personeelskost van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) mee te rekenen.

Voor 7 wolven

"Dat kostenplaatje kunnen we toeschrijven aan slechts 7 wolven, waarvan er zich momenteel nog 5 in Vlaanderen bevinden", aldus de Open Vld'er. "Het is belangrijk dat we de bewegingen en gedragingen van de wolf goed blijven monitoren. Maar we moeten ook oog hebben voor de maatschappelijke kost en zorgen dat die redelijk blijft. Een doorgedreven monitoring is dé sleutel", besluit Coenegrachts.

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van Landschap vzw, is de kostprijs van de genomen maatregelen "maar een peulschil vergeleken met het niet nemen van maatregelen".

Maatregelen blijven nodig

Loos is erg scherp voor de manier waarop Coenegrachts over de cijfers heeft gecommuniceerd. "Natuurlijk mag een Vlaams parlementslid vragen stellen, maar de manier waarop daar vervolgens mee wordt omgegaan, is wel een héél goedkope manier van zelfprofilering. Op kap van de wolf", meent Loos.

Volgens Loos zouden de kosten ook veel hoger zijn als er geen maatregelen zouden genomen worden. "Zonder wolfwerende maatregelen gaat straks het laatste schaap in Limburg eraan, want dan leren wolven dat schapen een gemakkelijke hap zijn. En zonder doordacht wolvenbeleid wordt Vlaanderen straks op de vingers getikt door Europa of veroordeeld voor een rechtbank. Is het dat wat Coenegrachts wil? En heeft hij als eens nagedacht over de kosten daarvan?", vraagt Loos zich af. "150.000 euro voor het Vlaams wolvenbeleid is een peulschil. Coenegrachts weet dat maar al te goed", besluit Loos.

Belga

Lees ook in Schapen

Het herkauwproces en mogelijke probleemsituaties bij schapen

Schapen Schapen zijn herkauwers. Dat betekent dat ze via een complex magensysteem cellulose- en vezelrijke planten kunnen benutten om zich te voeden. We gaan in dit artikel dieper in op hoe dit verteringsproces verloopt, maar ook op eventuele problemen die we als veehouder kunnen ervaren als er bij de vertering iets verkeerd loopt, zoals groenkauwen of enterotoxaemie.
Meer artikelen bekijken