Historische grondenbank bevat een schat aan bodems

De historische grondenbank van de BDB bevat meer dan 80.000 bodemstalen.
De historische grondenbank van de BDB bevat meer dan 80.000 bodemstalen. - Foto: BDB

Het is een bonte verzameling van grondstalen met variërende bodemkarakteristieken en uiteenlopende bodemvruchtbaarheid van hoofd- en spoorelementen, organische stof en zware metalen, allemaal opgeslagen in potten. Elke pot draagt een unieke code en de afkomst van de bodem. De bodemanalyseresultaten en de bijhorende gewasopbrengsten zijn opgeslagen in de databank. De stalen werden verzameld in het kader van bemestings- en bekalkingsproeven, maar kunnen nu voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de bepaling van achtergrondwaarden voor bijvoorbeeld metalen, het opsporen van deposities in de tijd, het testen van nieuwe analysemethoden, enzovoort.

In het Verenigd Koninkrijk beschikt Rothamsted Research over een sample archive met grond- en gewasstalen en in Frankrijk beheert het INRA een grondstalenbank.

In 2015 gebeurde nog een uitwisseling van bodemstalen en bijhorende gewasopbrengsten van de langetermijnproeven in het kader van het doctoraatsonderzoek van Sophie Nawara aan de KU Leuven. Zij vergeleek verschillende analysemethoden voor fosfor in de bodem voor bemestingsdoeleinden en kwam tot de bevinding dat de bepaling van fosfor in ammoniumlactaatextract van de bodem de beste resultaten geeft voor onze Belgische gronden. De BDB die al jaar en dag deze analysemethode toepast, blijft die dan ook voortzetten ten einde betrouwbare fosforbemestingsadviezen te blijven afleveren.

Annemie Elsen, BDB

Meest recent

Meest recent