Startpagina Actueel

Gemiddelde EU-melkprijs stijgt verder door naar 33,77 euro

Voor de 8ste maand op rij stijgt de EU-melkprijs, volgens een melkprijsvergelijking van LTO Nederland en Zuivel NL. In januari komen die uit op gemiddeld 33,77 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is een stijging met 34 cent ten opzichte van december 2020. Milcobel klokt af op 30,12 euro per 100 kg.

Leestijd : 3 min

De gemiddelde melkprijs in januari 2021 ligt € 0,52 ofwel 1,5 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Vanaf nu zijn de melkprijzen van Capsa opgenomen in de gemiddelde melkprijs. Hierdoor is de gemiddelde melkprijs over de kalenderjaren 2020 en 2019 met zo’n 8 cent respectievelijk 15 cent per 100 kg melk gedaald. Omdat er nog enkele wijzigingen met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd is het gemiddelde van december 2020 ten opzichte van de eerdere publicatie gedaald van 33,53 euro naar 33,43 euro per 100 kg melk.

Dairygold is de sterkste stijger

Opnieuw is sprake van een stijging van de gemiddelde melkprijs, de achtste op rij. Sinds mei 2020 is de gemiddelde melkprijs met 1,59 euro per 100 kg gestegen (+4,9%). De grootste stijger in januari ten opzichte van december is de berekende melkprijs van Dairygold (+2,91). Deze valt volledig toe te schrijven aan de in januari betaalde early calving bonus, die is bedoeld om de winterproductie te stimuleren.

Ander stevige stijgers zijn Glanbia (+1,47), Granarolo (+1,45) en Milcobel (+1,40). Bij Glanbia komt de stijging volledig door de seizoenstoeslag, terwijl bij de andere twee ondernemingen vooral de hogere vet-eiwitwaarden het verschil maken. Grootste daler in januari is het Deense Arla Foods (-1,19), grotendeels door een verlaging in de vetwaardering.

Andere ondernemingen waarvan de berekende melkprijs stevig daalde waren FrieslandCampina (-0,90) en DMK (-0,79). De prijsdaling van DMK komt vooral, doordat de melkprijs van december is verhoogd met een nabetaling van 70 cent per 100 kg.

In de Verenigde Staten was in januari na de opvallende prijssprong van december nog sprake van een bescheiden verdere stijging van (omgerekend) 60 cent per 100 kg standaardmelk.

Toekomst blijft lastig inschatten

De melkprijsontwikkeling voor de komende 2 maanden blijft lastig in te schatten. De zuivelmarkt ziet er weliswaar wat positiever uit, zoals blijkt uit de hogere noteringen van de laatste weken, maar het beeld van de melkprijsontwikkeling in februari en maart is wisselend en voorzichtig.

Zo blijft de melkprijs van Arla naar verwachting in februari stabiel, om daarna in maart licht te stijgen (+ 50 cent). Bij FrieslandCampina is zowel in februari als maart sprake van een plusje, van respectievelijk 70 en 20 cent. De melkprijs van Milcobel stijgt in februari met 50 cent, terwijl de melkprijs van Saputo Dairy UK ongewijzigd blijft tot en met april. Bij DMK is in februari sprake van een daling (- 50 cent) maar deze wordt in maart weer ongedaan gemaakt (+ 50 cent). Hoewel de melkprijs van Emmi in februari en maart hoger zal liggen ten opzichte van die van januari, zal voor die maanden de berekende melkprijs door de seizoensheffing toch lager uitkomen.

Jaarresultaten Arla en FrieslandCampina

Zowel Arla als FrieslandCampina hebben de jaarresultaten over het kalenderjaar 2020 bekend gemaakt. Hieruit zijn de voorlopig nabetalingen over de in 2020 geleverde melk berekend. Op basis van de in het jaarverslag is een nabetaling (inclusief ledencertificaten) berekend van € 2,09 voor alle leden melkveehouders Arla.

Deze voorlopige nabetaling is een gemiddelde berekend op basis van de in het jaarverslag genoemde bedragen en hoeveelheid ledenmelk. De definitieve nabetaling op basis van de standaardgehaltes en kwaliteit zal naar verwachting iets lager zijn. Volgens het jaarverslag van FrieslandCampina wordt over 2020 geen nabetaling uitgekeerd noch reserveringen op naam (ledenobligaties).

Lieven Vancoillie-LTO Nederland/ZuivelNL

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken