Brexit: weinig meldingen van hinder voor land- en tuinbouwbedrijven en agro-industrie

De haven van Zeebrugge heeft een zogenaamde Green Lane geïnstalleerd voor de export van bederfbare goederen op momenten van grote drukte.
De haven van Zeebrugge heeft een zogenaamde Green Lane geïnstalleerd voor de export van bederfbare goederen op momenten van grote drukte. - Foto: Belga

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement werd druk gedebatteerd over de gevolgen van de Brexit op de visserij en de land- en tuinbouw. Volgens Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) wordt op het vlak van import door het Verenigd Koninkrijk nog niet alle niet-tariefaire regels toegepast of gecontroleerd. “De reden is dat het VK niet volledig operationeel is om de door haar zelf opgelegde import-vereisten te controleren.”

Geschillenorgaan gaat vanaf 1 april van start

Voor de interpretatie en correcte toepassing van de bilaterale handelsafspraken gaat vanaf 1 april een geschillenorgaan optreden. “Voor onze ondernemingen is het van belang dat deze raad zo vlug mogelijk effectief operationeel wordt zodat men er kan aankloppen als er zich in de praktijk geschillen voordoen.”

Wat cijfers betreft: de Nationale Bank gaf op 15 maart cijfers vrij over de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk. “De invoer lag ruim de helft lager dan in januari van verleden jaar (-54,4 %), de uitvoer ruim een derde (-35 %). Het is nog niet duidelijk of dit effect volledig toe te schrijven is aan de nieuwe grensformaliteiten. De bijzonder zwakke januari-cijfers kunnen ook gedeeltelijk een compensatie zijn voor de verhoogde cijfers van eind verleden jaar toen heel wat bedrijven anticipeerden op mogelijke problemen. Maar we moeten dit zeker van nabij volgen in de komende maanden.”

Kijkt Europese consument uit naar alternatieve voor zuivel?

Als bepaalde Britse producten Europa niet meer (vlot) kunnen bereiken, kan inderdaad worden aangenomen dat de Europese consument naar alternatieven zal uitkijken. “Het gaat voornamelijk over boter en melkpoeder die verder verwerkt worden in ons land”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

“Daar kunnen onze lokale aanbieders van dezelfde of gelijkaardige producten op inspelen, ook onze Vlaamse voedingsindustrie. Door corona zijn de markten echter nog altijd niet genormaliseerd en er zijn op dit ogenblik geen positieve of negatieve signalen over interne verschuivingen in de Europese markt waarop onze bedrijven structureel zouden kunnen anticiperen. We moeten ook voor ogen houden dat producten met een beschermde oorsprong, zoals Stilton of Cheddar, niet zomaar elders kunnen worden gemaakt als de export uit het VK stroef verloopt.”

Controles naar latere datum doorgeschoven

Wat betreft de export naar de EU doen de Britse autoriteiten al controles vanaf 1 januari. Voor het omgekeerde, de import uit de EU, hadden de Britten zich aanvankelijk voorgenomen om bepaalde administratieve vereisten vanaf 1 april te laten ingaan en dit fysiek te laten controleren vanaf 1 juli.

Recent kondigde de Britse overheid aan dat dit wordt uitgesteld tot 1 oktober en 1 januari 2022 omdat dit niet tijd klaar geraakt. “Op zich op korte termijn goed nieuws voor onze exporteurs. Wel is het zo dat de Britten deze afspraken die ze met ons gemaakt hebben niet kunnen blijven uitstellen.”

De haven van Zeebrugge heeft een zogenaamde Green Lane geïnstalleerd voor de export van bederfbare goederen op momenten van grote drukte. “Maar op dit moment zijn er weinig meldingen van hinder die onze land- en tuinbouwbedrijven en agro-industrie momenteel ondervinden. Het feit dat de Britse autoriteiten geen importcontroles uitvoeren is daar wellicht niet vreemd aan. De meeste problemen die worden gemeld hebben betrekking op de omgekeerde beweging, dus export vanuit het VK naar Europa.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent