Uitbetaling saldo premie voor vergroening en herverdelingspremie campagne 2020

Land- en tuinbouwers ontvangen de vergroeningspremie wanneer zij op hun subsidiabel areaal bepaalde vergroeningseisen naleven.
Land- en tuinbouwers ontvangen de vergroeningspremie wanneer zij op hun subsidiabel areaal bepaalde vergroeningseisen naleven. - Foto: LBL

Het gaat enerzijds over de uitbetaling van het saldo van de premie voor vergroening en anderzijds over de herverdelingspremie.

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen en een geldige premie-aanvraag hebben ingediend, werd het saldo voor de premie voor vergroening uitbetaald.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,60% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Herverdelingspremie

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt 124 euro per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

Pijler 1-steun

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan 2.000 euro, wordt op het bedrag boven de 2.000 euro een verlaging van 2,906192% toegepast (financiële discipline). Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de Vlaamse totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast.

De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. Bij een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling. Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan 400 euro ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende 2 opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie met betrekking tot de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van april zal deze informatie gepubliceerd worden op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Voor extra toelichting en eventuele vragen kunnen landbouwers contact opnemen met een buitendienst van het departement Landbouw en Visserij.

Dep. Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent