Ophokplicht pluimvee versoepelt

Door de gunstige evolutie van vogelgriep wordt de ophokplicht versoepeld.
Door de gunstige evolutie van vogelgriep wordt de ophokplicht versoepeld. - Foto: LBL

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, trof minister van Landbouw David Clarinval verschillende maatregelen.

Het FAVV volgt de situatie in en rond België op de voet op en stelt momenteel een gunstige evolutie van de sanitaire toestand in ons land vast. Minister van Landbouw David Clarinval heeft bijgevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen. Uiteraard op voorwaarde dat de situatie in de juiste richting blijft evolueren.

Particulieren

Vanaf dinsdag 6 april is het daarom niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken. Waakzaamheid blijft echter nodig: het virus circuleert mogelijks nog steeds in België, maar het risico op besmetting is laag genoeg om deze eerste stap te zetten. Ondanks het opheffen van ophokplicht, zijn particuliere houders daarom nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.

Professionelen vanaf 20 april

Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april, zo meldden de minister en het FAVV vorige week in een gezamenlijk persbericht.

Het FAVV blijft nog steeds waakzaam. Het vogelgriepvirus circuleert immers nog in enkele buurlanden. Vooral in het noorden van Europa is het virus nog actief. Het FAVV heeft daarom op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden en staat in nauw contact met de sector.

AV

Meest recent

Meest recent