Plantaardige oliën drijven FAO-voedselprijsindex in maart op, terwijl graannoteringen dalen

Voor maïs wordt een bovengemiddelde productie verwacht, met een recordoogst in Brazilië en een meerjarige recordoogst in Zuid-Afrika (foto).
Voor maïs wordt een bovengemiddelde productie verwacht, met een recordoogst in Brazilië en een meerjarige recordoogst in Zuid-Afrika (foto). - Foto: Pixabay

De voedselprijsindex van de FAO, die de maandelijkse veranderingen in de internationale prijzen van veel verhandelde voedselgrondstoffen bijhoudt, bedroeg in maart gemiddeld 118,5 punten, 2,1 % hoger dan in februari en bereikte zijn hoogste niveau sinds juni 2014.

De trends verschilden per grondstoffentype. De prijsindex voor plantaardige oliën van de FAO steeg in maart met 8 % ten opzichte van de voorgaande maand en bereikte een hoogste niveau in bijna 10 jaar.

De zuivelprijsindex van de FAO steeg met 3,9 % ten opzichte van februari, waarbij de boterprijzen werden gestimuleerd door een enigszins krap aanbod in Europa in combinatie met een toegenomen vraag in afwachting van een herstel in de foodservicesector. Ook de prijzen voor melkpoeder stegen, gesteund door een forse toename van de invoer in Azië, met name China, als gevolg van de dalende productie in Oceanië en de beperkte beschikbaarheid van zeecontainers in Europa en Noord-Amerika.

Ook de FAO-index van de vleesprijzen steeg, met 2,3% ten opzichte van februari, waarbij de invoer door China en een stijging van de interne verkoop in Europa in de aanloop naar de paasvakantie de stijgende noteringen voor pluimvee- en varkensvlees ondersteunden. De prijzen voor rundvlees bleven stabiel, terwijl de prijzen voor schapenvlees daalden doordat landbouwers vanwege het droge weer in Nieuw-Zeeland dieren van de hand moesten doen.

De graanprijsindex van de FAO daalde daarentegen met 1,8 procent, maar staat nog altijd 26,5 % hoger dan in maart 2020. De exportprijzen voor tarwe daalden het sterkst als gevolg van de over het algemeen goede voorraden en de gunstige productievooruitzichten voor de gewassen van 2021. De prijzen voor maïs en rijst daalden ook, terwijl die voor sorghum stegen.

De suikerprijsindex van de FAO daalde met 4 % in de maand, als gevolg van de vooruitzichten op grote exporten uit India, maar bleef meer dan 30 % boven het niveau van vorig jaar.

Positieve vooruitzichten graanoogst in 2021

De FAO verwacht dat de wereldproductie van granen in 2021 voor het 3de opeenvolgende jaar zal toenemen en heeft haar voorlopige prognose voor de wereldtarweproductie verhoogd omdat de oogsten in verschillende landen beter zijn dan eerder verwacht. Voorspeld wordt dat de mondiale tarweproductie in 2021 een nieuw hoogtepunt zal bereiken van 785 miljoen ton, een stijging met 1,4 % ten opzichte van 2020, dankzij een waarschijnlijk sterke opleving in het grootste deel van Europa en de verwachting van een recordoogst in India.

Ook voor maïs wordt een bovengemiddelde productie verwacht, met een recordoogst in Brazilië en een meerjarige recordoogst in Zuid-Afrika, zo blijkt uit de Cereal Supply and Demand Brief van de FAO, die is gepubliceerd. Voor het lopende verkoopseizoen 2020/21 wordt de mondiale graanbenutting nu geraamd op 2.777 miljoen ton, 2,4 % meer dan het voorgaande jaar, vooral dankzij hogere ramingen van het gebruik van tarwe en gerst voor diervoeder in China, waar de veeteeltsector zich herstelt van de Afrikaanse varkenspest.

Volgens de prognoses zullen de wereldgraanvoorraden eind 2021 met 1,7 % dalen ten opzichte van het beginniveau tot 808 miljoen ton. In combinatie met de prognoses voor het gebruik zal de mondiale graanvoorraad/gebruiksratio voor 2020/21 naar verwachting dalen tot een zevenjarig dieptepunt van 28,4 %.

De FAO heeft ook haar prognose voor de wereldhandel in granen in 2020/21 verhoogd tot 466 miljoen ton, een stijging met 5,8 % ten opzichte van het voorgaande jaar, aangedreven door een nog snellere handel in grove granen in verband met ongekende hoeveelheden door China aangekochte maïs. Ook voor rijst wordt een toename van de internationale handel met 6 % op jaarbasis voorspeld.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent