Proefveldwerking naar fungicidebehandelingen in wintergerst

Willen we deze zomer een bevredigende wintergerstopbrengst kennen, doe dan nu aan een beredeneerde ziektebehandeling.
Willen we deze zomer een bevredigende wintergerstopbrengst kennen, doe dan nu aan een beredeneerde ziektebehandeling. - Foto: TD

Het rapport van het LCG besluit met de stelling dat een fungicidebehandeling in het stadium ‘laatste blad volledig ontrold’ bij voorkeur wordt uitgevoerd met een fungicide op basis van een SDHI. Deze fungiciden behalen in de regel immers de beste resultaten zowel inzake ziektebestrijding als bruto-graanopbrengst.

SDHI

In de ziektebestrijdingsproeven wintergerst van het LCG in 2019, 2018 en 2017 realiseerden de fungiciden op basis van een SDHI hetzij benzovindiflupyr, bixafen, fluxapyroxad of isopyrazam bij de behandeling in het laatste blad/baardenstadium, gemiddeld genomen vergelijkbare bruto-korrelopbrengsten. De verschillen waren niet zo groot, enkel in 2018 waren de verschillen iets groter. In 2020 was het aantal proeven te beperkt om de diverse fungicidebehandelingen correct te beoordelen.

Op basis van een beperkt aantal proeven in 2020 en 2019 behaalden de recentste fungiciden op basis van een SDHI, met name Ascra Xpro, Revystar Gold en Revytrex, vergelijkbare brutokorrelopbrengsten in vergelijking met de overige beproefde fungiciden op basis van een SDHI.

Strobilurine

In wezen kan de behandeling in het stadium ‘laatste blad volledig ontrold’ ook uitgevoerd worden met een fungicide op basis van een strobilurine, maar de fungiciden op basis van een SDHI behalen in de regel de beste resultaten.

Ramularia

Het LCG meldt verder nog dat in wintergerst ook ramularia kan voorkomen, een ziekte die bij ons meer en meer wordt vastgesteld. Het recente triazool mefentrifluconazool, alsook benzovindiflupyr (SDHI) vertonen een gemiddelde werkzaamheid ten aanzien van ramularia. De SDHI’s (bixafen, fluxapyroxad en fluopyram), prothioconazool en cyprodinil vertonen een zwakke werkzaamheid ten aanzien van ramularia.

In proeven uitgevoerd in Frankrijk door Arvalis bleek dat de toevoeging van een strobilurine aan een fungicidecombinatie op basis van een SDHI + een triazool, een positieve bijdrage leverde aan de graanopbrengst bij een hoge druk van netvlekkenziekte. Bij weinig gevoelige rassen voor netvlekkenziekte werd dat niet vastgesteld.

Resistentiemanagement

Om de werkzaamheid van de strobil-urinen ten aanzien van netvlekkenziekte te behouden (en het risico op het optreden van resistente stammen te beperken), wordt bijgevolg aangeraden om de toevoeging van een strobilurine aan een fungicidecombinatie op basis van een SDHI + triazool bij de behandeling in het stadium ‘laatste blad volledig ontrold’, bij voorkeur enkel in te zetten bij de gevoeligste rassen/hoge druk van netvlekkenziekte.

Het veralgemeend inzetten van een drieledige combinatie (SDHI + triazool + strobilurine) riskeert het versnellen van de selectie van de stammen netvlekkenziekte die een meervoudige resistentie vertonen ten aanzien van de strobilurinen en de SDHI’s.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent