Minister Zuhal Demir: ‘Toenemend aantal mestincidenten nopen tot extra maatregelen’

De minister wil zich onder andere richten naar een verplichte periodieke keuring van de opslagplaatsen.
De minister wil zich onder andere richten naar een verplichte periodieke keuring van de opslagplaatsen. - Foto: LBL

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA) blijkt dat er in de periode 2015-2020 72 mestlozingen plaatsvonden, waarvan 61 incidenten de laatste twee jaar. We zien dus vooral de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal incidentmeldingen rond mestlozingen. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde daarom aan te werken aan een update van het wetgevend kader rond mestopslagplaatsen.

“Met 72 incidenten de voorbije zes jaar, waarvan 61 incidenten de voorbije twee jaar zien we dat het aantal incidenten snel toeneemt”, stelt Joris Nachtergaele vast. “Door het stijgende aantal gevallen werd het voor mij duidelijk dat de wetgeving rond de mestopslagplaatsen momenteel niet op punt staat. Ik ben blij dat de minister nu naar aanleiding van mijn vraag een aantal aanpassingen zal doorvoeren. ”

In eerste instantie kijkt de minister in de richting van een verplichte periodieke keuring van de opslagplaatsen en de uitbreiding van de afstandsregels voor opslag van vaste mest op de kopakker naar mestzakken. Verder zal ze nagaan of de traceerbaarheid van deze meststromen en handhaafbaarheid van de mestzakken kan worden gegarandeerd via de AGRGPS-app. Tenslotte zal de minister ook verder inzetten op het sensibiliseren van de landbouwers door het uitwerken van een code goede praktijken voor mestzakken.

“Deze kleine ingrepen zijn belangrijk om grote mestlozingen te voorkomen. De landbouwers leveren al grote inspanningen om de waterkwaliteit in onze beken en rivieren te verbeteren. Het zou dan ook jammer zijn dat deze ongewilde vervuilingen de inspanningen van de landbouwers teniet doen”, verklaart Joris Nachtergaele. “Ik zal er vanuit het Vlaams Parlement op toezien dat dit nieuwe wetgevende kader echter geen extra administratieve last wordt voor de landbouwer. Boeren voelen zich immers thuis op hun land en niet achter hun computer.”

Meest recent

Meest recent