Startpagina Bedrijfsnieuws

Tom Timmerman (ForFarmers): ‘We streven naar een nog betere klantervaring’

ForFarmers is één van de grote spelers in de Europese veevoederindustrie. In ons land prijkt het bedrijf op een tweede plaats in deze sector. Het bedrijf stelde onlangs zijn jaarcijfers en toekomstvisie voor. Landbouwleven had hierover een gesprek met Tom Timmerman, algemeen directeur ForFarmers België.

Leestijd : 7 min

ForFarmers is in België de op één na grootste veevoederonderneming, na Arvesta en voor de nieuwe combinatie Quartes/Agrifirm. Samen hebben deze 3 producenten een marktaandeel van circa 35%, in een speelveld van zo’n 50 bedrijven.

“In de Belgische mengvoederindustrie zijn inderdaad nog heel wat (kleinere) familiebedrijven actief”, stelt Tom Timmerman. Timmerman vergelijkt het met de brouwerijwereld, waarin hij een groot deel van zijn carrière werkte. “In die sector is de consolidatieslag intussen al lang gebeurd.” Tom Timmerman werd in 2019 algemeen directeur van ForFarmers België. Het bedrijf heeft in ons land een vestiging in Ingelmunster en Izegem en telt hier 97 medewerkers. “Veevoeding was een volledig nieuwe industrie voor mij, alhoewel heel wat grondstoffen gelijkaardig zijn voor het brouwen van bier. Dit is een boeiende wereld. In die 2 jaar kreeg ik in de eerste plaats enorm veel respect voor de landbouwsector. De maatschappij heeft er geen enkel idee van wat er voorafging aan hun stukje spek met ei op hun bord en dat aan zo’n lage prijzen…”

Actief in 5 Europese landen

In het afgelopen jaar werd wereldwijd circa 1,1 miljard ton diervoeder afgezet, waarvan ongeveer 165 miljoen ton mengvoer in Europa. ForFarmers is met een afzet van ongeveer 10 miljoen ton, en derhalve een Europees marktaandeel van ruwweg 6%, een leidende Europese voeronderneming. Timmerman: “De mengvoermarkt is internationaal gezien sterk gefragmenteerd. In de verschillende landen en regio’s waar we actief zijn – België, Nederland, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk – concurreren we zowel met grote (multinationale) ondernemingen als met lokale familiebedrijven, coöperaties en specialisten. Bekijken we onze thuismarkt, Nederland, dan zien we dat de top 3 – ForFarmers, Agrifirm en De Heus – er een gezamenlijk marktaandeel van niet minder dan 65% heeft. De overige 35% is verdeeld over circa 75 andere voerproducenten. Net als in ons land hebben die kleinere spelers, met lagere tonnages, zeker hun bestaansrecht. Ze hebben een andere structuur en ze bereiken een ander doelpubliek.

Hetzelfde fenomeen zien we in Duitsland. In de gefragmenteerde (vrije) Duitse markt zijn Agravis, DTC, Bröring en ForFarmers de belangrijke voerbedrijven. Ze beschikken over een gezamenlijk marktaandeel van circa 35%. Duitsland telt verder zo’n 300 middelgrote en kleinere spelers, vaak eigendom van een coöperatie of van één of meerdere familie(s).

In de Poolse markt zijn veel voerondernemingen actief in geïntegreerde ketens. De 3 grootste voerbedrijven op de vrije markt – Cargill, De Heus en Wipasz – hebben een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 40%. ForFarmers bekleedt met Tasomix (waarin we een belang van 60% hebben) de vierde positie in de markt. Daarnaast zijn er ongeveer 35 andere vrije spelers actief in de Poolse mengvoermarkt.

De 3 grootste voerondernemingen in het Verenigd Koninkrijk – AB Agri, ForFarmers en 2Agriculture – hebben een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 40%. Daarnaast zijn er ongeveer 150 middelgrote en kleinere spelers actief in de Britse markt.”

Marktpositie versterken

Als grote speler tracht ForFarmers zijn marktpositie nog verder te versterken. In 2018 werd in België nog Voeders Algoet overgenomen en in Nederland is de overname van pluimveespecialist De Hoop Mengvoeders net afgerond. In de paardensector wordt de positie van het toonaangevende merk Pavo versterkt door de overname van Mühldorfer Pferdefutter in Duitsland.

“ForFarmers is voortdurend op zoek naar mogelijke acquisitiekandidaten in de bestaande markten. We mikken daarbij telkens op een goed huwelijk”, benadrukt Tom Timmerman. “Met de honger naar tonnen alleen bereik je immers niet veel. Beide partijen moeten er iets aan hebben en het moet steeds ten gunste zijn van de klanten.” Om meer balans te realiseren in de geografische voetafdruk wil het bedrijf ook overnames doen in groeimarkten, eventueel buiten Europa. ForFarmers streeft ernaar om in 2025 in 7 landen operationeel zijn.

Impact van corona

2020 was een bewogen jaar. Gezien de (internationale) situatie behaalde ForFarmers nog redelijke resultaten. Het totale volume van de gehele productportefeuille daalde met 3,5% tot 9,7 miljoen ton. Hierbinnen daalde het volume aan mengvoeder met 3,9% naar 6,8 miljoen ton. Mede door dit lagere volume daalde de brutowinst van het bedrijf met 1,3% naar 433,2 miljoen euro.

“Covid-19 had vooral bij onze klanten een serieuze impact. Als gevolg van de sluiting van de horeca en bedrijfs- en schoolkantines nam de vraag naar hun producten af. Bovendien werd door landen buiten de EU de import van vlees uit enkele EU-landen tijdelijk opgeschort, omdat medewerkers in slachthuizen met Covid-19 besmet waren. Dit resulteerde in een overaanbod op de internationale markt en een verdere druk op de prijzen. Veehouders hebben in 2020 meer ruwvoeder ingezet en er werden ook minder rondes opgezet bij de braadkippen en varkens. Dat leidde dus bij ForFarmers tot de aangehaalde volumedaling.

Zelf troffen we op onze sites onmiddellijk maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar ook om de continuïteit van productie en levering zeker te stellen. Onze medewerkers hanteren (nog steeds) strikte veiligheidsmaatregelen bij bezoeken op het erf. En aangezien er geen beurzen of evenementen meer konden georganiseerd worden, zijn we in alle sectoren gestart met webinars om onze klanten te blijven informeren.”

Duurzaamheidsvisie omzetten in de praktijk

ForFarmers is sterk gericht op verdere verduurzaming van de sector. “Voor ons betekent going circular – een doelstelling binnen onze ‘Build to Grow 2025’-strategie (zie kader) – dat we laagwaardige ingrediënten omzetten in kwalitatief hoogwaardig voedsel, zonder verspilling van grondstoffen en vervuiling. Zo streven we ernaar om grondstoffen verantwoord in te kopen en om het gebruik van coproducten verder te maximaliseren.”

Framework_Going_Circular_Boundaries_NL_FC

ForFarmers heeft een leidende positie in DML-producten (droog, vochtig en vloeibaar voer), die hoofdzakelijk bestaan uit reststromen uit de voedings-, drank- en biobrandstoffenindustrie. “Wij hebben bijvoorbeeld als enige voeronderneming een speciale installatie in Lochem (Nederland) om coproducten uit de melkverwerking te verwerken tot vloeibare voeders voor varkens. Op dit moment gebruiken we in onze total feed-portfolio (uitgezonderd Polen) al meer dan 60% voeringrediënten die, volgens de definitie van de FAO, niet geschikt zijn voor humane consumptie.”

In 2020 voldeed 75% van alle sojameel ingekocht door ForFarmers aan deze definitie. Om het percentage sojameel in veevoeders verder te kunnen reduceren, doet het bedrijf ook onderzoek naar de toepassing van alternatieve eiwitbronnen zoals raapzaad, zonnebloemmeel, insecten en algen.

Ook aan de CO2-problematiek wordt veel aandacht besteed. “Onze ambitie voor 2030 is een vermindering van 75% van de uitstoot van CO2 per ton voer ten opzichte van 2015. Een van de doelstellingen voor 2025 in dit kader is om onze grootste fabriek, in Lochem, CO2-neutraal te maken. De biomassacentrale, die er vorig jaar werd geïnstalleerd en volledig draait op lokaal houtafval, heeft het aardgasverbruik op de locatie al met meer dan 70% verminderd. In al onze productieprocessen nemen we de energie-efficiëntie onder de loep. Onze doelstelling voor 2025 is een daling van 10% in energie/brandstofverbruik per ton voer vergeleken met 2020. We bekijken dit ook buiten de fabriek. In België hebben we bijvoorbeeld onze hele autovloot aangepast. Onze adviseurs rijden nu elektrisch naar hun klanten.”

Stikstof en fosfaat zijn vandaag heikele thema’s binnen de sector. Voor Tom Timmerman is het verbeteren van de stikstof- en fosfaatefficiëntie in de dierketen dan ook een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling op het boerenerf. “We investeren in een groot aantal nieuwe voerconcepten die veehouders helpen om de stikstof- en fosfaatuitstoot terug te dringen, met tegelijkertijd aandacht voor optimale diergezondheid en dierenwelzijn. Ons Nutrition Innovation Centre en onze adviseurs spelen hierbij een belangrijke rol.”

Klaarstaan voor verandering

Volgens Tom Timmerman zullen in de toekomst de behoeften van de klanten veranderen: “Zowel de boeren als de veevoederbedrijven zullen meer en meer digitaliseren. Dat vergt grote investeringen. Ook de logistiek moet geoptimaliseerd worden. Het kan toch niet dat een rit soms duurder uitvalt dan het getransporteerde product oplevert…”

Vogelgriep, Afrikaanse varkenspest, corona… Voor Tom Timmerman is het als een doos van Pandora. “Er zullen calamiteiten blijven komen, mogelijk sneller en sneller. Het is nu dus een goed moment om stil te staan bij onze strategie, om ons heruit te vinden. Zijn we klaar voor de toekomst? Staan we digitaal ver genoeg? We moeten basiszaken durven in vraag te stellen: ‘hoe gemakkelijk kan een klant voeder bestellen bij ForFarmers?’ We komen van bestellingen per telefoon of fax, per mail, maar het zou nu ook automatisch kunnen via sensoren. We kunnen perfect weten wanneer een klant welk voeder nodig heeft. In die extra service voor onze klanten moeten we uitblinken! In dat kader hebben we intussen een proefproject opgestart. Sensoren registreren hierbij de vrije siloruimte voor de natte bijproducten. Op basis van deze data is een goede inschatting van de bestelling mogelijk. Dit is niet alleen handig voor de klant, maar ook voor onze eigen supply chain.”

In de toekomst kan men dankzij sensoren perfect weten wanneer een klant welk voeder nodig heeft.
In de toekomst kan men dankzij sensoren perfect weten wanneer een klant welk voeder nodig heeft. - Foto: ForFarmers

Tom Timmerman is ervan overtuigd dat ForFarmers door zijn aanpak meer efficiëntie kan realiseren in een betere klantbeleving. “We moeten onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen, met middelen én met mensen. Onze accountmanagers beschikken daarom over een hoog kennisniveau. Dat is ook nodig. We moeten immers mee nadenken over hun toekomst. Er komt immers heel wat op hen af: stikstof, fosfor, green deal, blue deal... We verkopen dus niet enkel mengvoeder, we denken mee naar oplossingen en zorgen voor zoveel mogelijk gebruiksgemak met het juiste advies.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Arvesta start bouw nieuwe eiwitinstallatie in Mettet

Bedrijfsnieuws Full service provider voor boer en tuinder Arvesta kondigt de bouwstart van een ultramoderne eiwitinstallatie in de voormalige zadenfabriek van Mettet (provincie Namen) aan. De installatie zal de productie van hoogwaardige eiwitconcentraten, zowel voor dierlijke als voor humane consumptie, mogelijk maken.
Meer artikelen bekijken