Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen, stel het kleinvee ‘s nachts veilig

Om misverstanden uit te sluiten: de schapenslachtoffers die halfweg april op de Kalmthoutse heide vielen waren niet het werk van een wolf, maar van een hond.
Om misverstanden uit te sluiten: de schapenslachtoffers die halfweg april op de Kalmthoutse heide vielen waren niet het werk van een wolf, maar van een hond. - Foto archief: Pixabay

De wolf verscheen duidelijk op camerabeelden en er werd een aangevreten ree-kadaver gevonden. Men vermoedt dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland afzakte en de grens overstak.

Eerste inschatting is dat deze wolf minstens enkele dagen in de omgeving van Brabantse Wal (NL) / Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitend open gebieden verbleef. Om misverstanden uit te sluiten: de schapenslachtoffers die halfweg april op de Kalmthoutse heide vielen waren niet het werk van een wolf, maar van een hond.

“Op dit moment weten we nog niet of de wolf een doortrekker is of van plan zich in de regio te vestigen. Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om 's nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining”, stelt Agentschap Natuur en Bos.

In de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich definitief vestigt is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent