Startpagina Bieten

Bijna geen ziekten in bieten: geen fungicide tussenkomst vereist

De wekelijkse opvolging van de bladziekten in de bieten in ons waarnemingsveldennetwerk en in de proefvelden van het KBIVB is begonnen.

Leestijd : 2 min

Bijna alle opgevolgde percelen zijn vrij van ziekten. De behandelingsdrempel voor de 4 belangrijkste ziekten is in geen enkel van de opgevolgde percelen bereikt.

Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk en alleen een fungicidebehandeling uit te voeren als de drempel bereikt is (preventieve behandelingen zijn nutteloos in bieten).

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.

Een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) is opgenomen in de Fungi Memo 2017. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.

De tabel hieronder bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Voor Cercospora en Ramularia staat de behandelingsdrempel op 5 % aangetaste bladeren, wat neerkomt op 2 à 3 bladeren op de 50 bekeken bladeren (of 5 van de 100). Voor witziekte en roest staat de behandelingsdrempel op 15 % aangetaste bladeren, wat neerkomt op 7 à 8 bladeren van de 50 aangetast zijn (of 15 van de 100).

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken