Demir wil ruimte voor kleine familiale landbouwbedrijven

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, bezocht samen met haar dochtertje het bedrijf van Johan Janssen bij de start van de week van de Korte Keten.
Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, bezocht samen met haar dochtertje het bedrijf van Johan Janssen bij de start van de week van de Korte Keten. - Foto: TD

Volgens de minister is dit type bedrijf, het landbouwbedrijf van de toekomst: familiaal, duurzaam, kleinschalig en gestoeld op een fantastisch eerlijk en transparant systeem: de korte keten.

Minister Demir kwam met haar 3-jarige dochter Rozanne aan de hand het boerenerf van de Tievishoeve opgelopen. Zuhal kent dit bedrijf al langer want vroeger kwam ze hier met haar vader zelf achter rauwe melk.

De minister vond het belangrijk om nu aan haar dochter te laten zien van waar melk en vlees komt en koos hiervoor bewust de Tievishoeve uit. Op een biologische wijze worden hier zuivelproducten, vlees, eieren, groenten en afgeleide/verwerkte producten gemaakt. De heerlijkheden worden aan de man gebracht via een ijssalon, maar ook via een bistro en flink uit de kluiten gewassen hoevewinkel.

Onder druk

“Vlaanderen is niet groot en mijn inziens moeten we het hebben van de korte keten. We moeten voedsel voor onszelf produceren en niet de industriële toer opgaan”, duidde de minister van Omgeving haar visie op landbouw. De meerwaarde van grootschalige productie komt niet ten goede van de boer zelf, is haar overtuiging.

Hierom kan volgens de minister de oneindige groei van de veestapel niet verder. “Dan is het logisch dat je op een stikstofproblematiek botst. De laatste 5 jaar is het aantal vergunningsaanvragen voor ‘industriële’ megastallen verviervoudigd. Hierdoor komen de kleinschalige familiebedrijven onder druk te staan. Dat kan zo niet langer.”

Werken aan beleidskaders

Minister Demir wil de korte keten stimuleren via beleidskaders waaraan ze momenteel werkt. Zij wil ruimte maken in Vlaanderen voor de kleine, familiale bedrijven. Wat de praktische uitvoering van de korte keten betreft wil de minister juridische drempels waar land- en tuinbouwers nu op stoten wegwerken. Verder werkt ze aan de ‘plaats’ die de boer heeft binnen de nationale landschapsparken én stimuleert ze volop de transitie naar een duurzame landbouw.

Eerlijk en transparant

Een belangrijke boodschap die minister Demir ons meegaf is de waarde die ze hecht aan het systeem van de korte keten: “het is eerlijk en transparant: prijs, productiemethode en aanbod heeft de boer beter in de hand”.

Ze voegt er ook nog aan toe dat het goed is voor de consument dat hij weet wat er op zijn bord komt en hij rechtstreeks door een boerderijbezoek en het contact met de korte keten, het verhaal van de producent kent.

De Week van de Korte Keten heeft plaats van 15 tot 23 mei, meer info via de website www.weekvandekorteketen.be.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent