Startpagina Bedrijfsnieuws

‘Earth’ wil consument stimuleren om omschakelproducten te kopen

In april lanceerde BelOrta het nieuwe concept ‘Earth’, dat in het leven is geroepen om de marktkansen van producten in omschakeling naar biologische teelt te vergroten. De producten met het label ‘Earth’ komen deze zomer in de winkelrekken en wijzen de consument erop dat het product komt van gangbare landbouwers die omschakelen naar biologische teelt.

Leestijd : 5 min

E uropa heeft in de Green Deal de ambitie bekendgemaakt om tegen 2030 van de landbouwgrond 25% biologische productie te maken. Dat is zeker niet evident, want de omschakelperiode van gangbare landbouw naar biolandbouw duurt minstens 2 jaar. “De bioproductie zal in de toekomst dus heel noodzakelijk en essentieel zijn, ook in groenten en fruit, maar de omschakelperiode is niet gemakkelijk”, geeft verantwoordelijke Marketing en Externe communicatie, Glenn Sebregts, mee. In de omschakelperiode moet de teler immers de bioregelgeving volgen, maar zijn producten worden nog wel als conventioneel verkocht. “En daar wringt het schoentje: de teler maakt kosten voor die omschakeling. Zo komen er onder andere kosten voor onkruidbestrijding bij, zoals de kost voor mechanisatie en meer werkuren. Bovendien is de opbrengst per ha lager in vergelijking met gangbare landbouw. Dat maakt de omschakelperiode voor hem een uitdagende periode.”

BelOrta lanceerde daarom ‘Earth’, een concept waarmee het de hand wil reiken naar haar klanten om samen aan de slag te gaan met het omschakelproduct. De Belgische consument kiest dan ook steeds vaker voor biogroenten en fruit, getuige daarvan de reeds jarenlang gestaag toenemende consumptiecijfers.

Nieuwe markt ontwikkelen voor omschakelproducten

Verantwoordelijke bio van BelOrta, Sander De Proost, geeft aan dat Bel-Orta het verschil in de winkelrekken wil maken. “Met het concept ‘Earth’ willen we in de winkel communiceren dat een product bezig is met een stappenplan richting biologische teelt. We willen zo de consument stimuleren om het product te kopen en zo de teler te ondersteunen in zijn moeilijke omschakeling naar bio.” ‘Earth’ is een acroniem waarin de biogedachte volledig verweven zit en staat voor: Environmentally friendly, Always improving, Rooted in nature, Towards a prosperous future for people and planet en Health is key.

Met het ‘Earth’-concept wil BelOrta de consument informeren en zo een specifieke markt ontwikkelen voor producten in omschakeling. “Op deze wijze creëren we een betere en meer duurzame waardering voor het product. Vandaag is deze markt er vaak niet en belandt het omschakelproduct daarom in de grijze zone tussen gangbaar en bio in. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afwijkende kalibers ten opzichte van de courante kwaliteitssorteringen in de gangbare teelt. Voor dergelijke producten moet een markt ontwikkeld worden. Dat is onze betrachting met ‘Earth’.”

Nieuw label op product

Komende zomer zullen er omschakelproducten in de winkelrekken liggen met het ‘Earth’-label op. De consument zal het label herkennen aan 2 pijltjes waartussen het woord ‘Earth’ staat. “Het eerste pijltje aan de linkerkant geeft aan vanwaar de landbouwer komt, het gangbare dus, en het andere pijltje aan de rechterkant geeft de bestemming aan, de biologische teelt. Het label moet zo simpel en helder mogelijk zijn, want we zijn ons ervan bewust dat het voor de consument ook niet altijd gemakkelijk is om alle soorten labels te begrijpen”, legt De Proost uit.

De consumenten zullen de eerste labels zien bij een beperkt gamma groenten en fruit. De Beurre Alexander Lucas en de Conférenceperen zijn de pioniersproducten voor fruit, en bij groenten zijn het asperges. “De kans is ook groot dat sla onder glas in omschakeling erbij komt.”

Pioniersproducten goed positioneren

Het begrip ‘product in omschakeling’ is niet alleen onbekend bij consumenten, de winkeliers moeten de producten ook weten te positioneren in het groente- en fruitrek. “Voor onze klanten, de winkels, zullen we een toolkit voorzien, zodat ze weten hoe het best te communiceren naar de consument toe. Daarnaast wil BelOrta ook naar de consument communiceren wat omschakelingsproduct wil zeggen. Die communicatie zal via BelOrta en haar kanalen gaan.”

De Proost geeft bovendien aan dat er vanuit klantenzijde duidelijk interesse bestaat om het concept tot bij de consument te krijgen. BelOrta hoopt deze zomer de eerste stuks fruit en groenten met het label in de rekken te zien. “We richten ons niet enkel op grote winkels, maar bijvoorbeeld ook op detailhandel. We bekijken het dus zo breed mogelijk. Hieromtrent lopen er al verschillende gesprekken, en communiceren we later nog over.”

Werk aan communicatie

Met de lancering wil BelOrta geen lans breken voor bio. “We willen geen afwegingen maken tussen bio en gangbaar, aangezien het beide specifieke markten zijn waar we, samen met onze telers, op inspelen. BelOrta heeft echter wel in het algemeen de intentie om mensen meer groenten en fruit te doen eten.” De Proost geeft wel aan dat de omzet in bio gestegen is. “Dat komt omdat er meer telers zijn, maar ook omdat er meer vraag is. Nu is het wel zo dat bio nog een nichemarkt is, en dat zal nog wel een tijd zo blijven. Op dit moment zijn circa 3% van alle producten die BelOrta verhandelt bio.”

Hoewel de communicatie over bio al langer opgestart is , zijn er toch consumenten wiens beeld van bio niet volledig correct is. Dat bio gezonder zou zijn, of dat er geen gewasbescherming gebruikt zou worden, is niet helemaal de realiteit. “Bio is zoveel meer. Biologische gewasbescherming, selecteren op smaak en andere praktijken die de consument vaak exclusief met bio associeert, zijn ook bij gangbare teelt volledig ingeburgerde praktijken. We denken wel dat het geen sinecure is om een goede definitie te geven aan omschakelproduct, aangezien de consument het nog steeds moeilijk heeft om te vatten waar bioproducten net voor staan”, geeft De Proost nog mee.

Telen op maat

In de omschakelperiode staat de teler er bovendien niet alleen voor. “Als de teler lid is van BelOrta en erover denkt om te schakelen naar bio, dan gaan we met die teler in gesprek. We willen nagaan of zijn plannen haalbaar zijn en bekijken welke producten die het best kan telen. Dat laten we afhangen van de marktvraag en de teler zijn bedrijfsvoering.”

Via BelOrta kunnen de telers ook in contact gebracht worden met specialisten, zoals de proeftuin, Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten. “Zo kunnen ze begeleid en gecontroleerd groeien. We creëren op die manier een perfecte match tussen vraag van de klant en de mogelijkheden van de producent”, besluit De Proost.

Marlies Vleugels

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken