Startpagina Bedrijfsnieuws

Taakkaart.be krijgt er steeds functionaliteiten bij

Zo’n 2 jaar geleden werd het merkonafhankelijk precisielandbouwplatform taakkaart.be gelanceerd door Vantage-Agrometius. De ambities waren toen hoog en vandaag worden ze stevig waargemaakt. Zo zijn er al meer dan 10.000 taakkaarten gegenereerd. De ontwikkelingen staan niet stil en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan.

Leestijd : 4 min

Om de nieuwe oplossingen toe te lichten hield Vantage-Agrometius eind mei een kort digitaal persmoment. Tegelijk wilden ze enkele vooroordelen en uitspraken zoals “het werkt niet, het lukt niet” uit de wereld helpen. “De software en het platform doet het wel, maar de gebruiker moet weten hoe”, legt Rob Baken, Salesmanager Benelux ons uit. “Met de juiste ondersteuning komt het wel goed.”

Integratie van steeds meer mogelijkheden

De noviteiten die recent zijn geïntroduceerd slaan vooral op de integratie van sensordata bij taakkaart.be en het efficiënt delen van die data binnen het eigen bedrijf en bij uitbreiding de agroketen.

Taakkaart.be is er ook met de extensie ‘.nl’ of in een Franstalige versie ‘cartedemodulation.be’ of de Duitse variant ‘applikantionskarte.de’.

Rob Baken legt ons uit dat precisielandbouw en het werken met data in volle gang is. “Er zijn complexe en vaak dure pakketten op de markt veelal van tractorenbouwers. Maar de West-Europese gebruiker heeft meestal een gemengd machinepark met verschillende merken. Hij verkiest een eenvoudig, laagdrempelig systeem. Daar biedt taakkaart.be een oplossing.”

Dit is een precisielandbouwplatform om taakgerichte toepassingen uit te voeren, maar ook om de gegenereerde data te beheren, bewerken, analyseren en delen.

Dat precisielandbouw al volop in de praktijk wordt toegepast staaft Rob Baken met enkele cijfers. Zo zijn er meer dan 4.500 unieke gebruikers op het platform, zijn er meer dan 10.000 taakkaarten gecreëerd om plaatsspecifiek te gaan doseren en is er al meer dan 25.000 ha gescand met de Veris bodemscanner van Vantage-Agrometius. Vorig jaar werd er 2.500 ha gescand in ons land en we lopen daarmee zelfs voor op Nederland.

Vernieuwing

gaat steeds verder

Nieuw op taakkaart.be is dat bouwplannen ook extern opgehaald kunnen worden (bijvoorbeeld bij CropVision) en gedeeld met andere gebruikers van het platform. Andere nieuwigheden zijn dat het spuitadviessysteem Crop Vision Gewis en het bodem- en weersstation Geo Bas Field Climate nu ook geïntegreerd zijn in taakkaart.be. Vroeger waren er telkens afzonderlijke logins voor nodig. Nu kan dat via één login op taakkaart.be.

Ook steeds meer fabrikanten bieden ondersteuning (recent verdiepte de samenwerking met Kuhn en Claas verder) en het versturen van gegevens gaat steeds meer draadloos (bijvoorbeeld een taakkaart kan draadloos naar een Trimble display worden verstuurd). Binnenkort komt er nog een vernieuwd AB-lijn management beschikbaar.

Nu is het ook mogelijk om 4 kaartlagen in 1 overzicht te vergelijken en kunnen managementzones gemaakt worden in taakkaarten.

Als de tractor of zelfrijder is uitgerust met een canbus-systeem kan allerhande data zoals urenstand, brandstofverbruik, motortoerental... van dit voertuig ingeladen worden in taakkaart.be. Zo kan de landbouwer of loonwerker aan een volledig beheer van zijn machinepark gaan doen en is een afzonderlijk systeem, veelal via de tractorleverancier, hiervoor niet meer nodig.

Het scannen van de bodem neemt alsmaar toe. De data die de Veris bodemscanner genereert, kan nu vlotjes in Taakkaart.be ingeladen worden.
Het scannen van de bodem neemt alsmaar toe. De data die de Veris bodemscanner genereert, kan nu vlotjes in Taakkaart.be ingeladen worden. - Foto: TD

Sensordata

Een belangrijke vernieuwing bij taakkaart.be heeft te maken met sensordata, legt ons Jeroen Straver, productmanager sensoren uit. “Gegevens gegenereerd door de Veris bodemscanner kunnen nu ook vlot geïmplementeerd worden in taakkaart.be. Hetzelfde geldt voor opbrengstdata die we hebben bekomen, bijvoorbeeld dankzij opbrengstmeting op een aardappelrooier of maaidorser.”

Onmiskenbaar feit is dat percelen en hun gewasgroei niet uniform zijn. Door het wegnemen van variaties kunnen we streven naar een egaler perceel en gewas. Dankzij het variabel werken kan er efficiënter en doeltreffender met middelen omgegaan worden, maar ook de milieubelasting verlaagt en het rendement geoptimaliseerd. Data bekomen door aan precisielandbouw te doen biedt de landbouwer de mogelijkheid om in te spelen op de variatie waarmee hij geconfronteerd wordt.

Om data te verzamelen biedt Agrometius sensoren aan voor elk aspect dat bij de teelt komt kijken, namelijk bodem, klimaat, gewas en opbrengst. Om dit voor de teler eenvoudig te houden werkte Vantage-Agrometius een driestappenplan uit. Een eerste stap is het inzichtelijk maken van de variatie door middel van metingen met sensoren. Aan de hand van die data kan de oorzaak bekeken worden en een taakkaart gemaakt worden als tweede stap. De derde stap is om die taakkaart met zijn variabele waarden toe te passen.

Variabel werken rendeert

Dat variabel werken rendeert, kon Jeroen Straver aantonen met enkele nuttige cijfers. Uit onderzoek blijkt dat door variabel te poten er een meeropbrengst is van 7%. Gaan we de aardappelen loofdoden met een variabele dosering spuitmiddel, dan kan een besparing van 22% optreden. Gemiddeld genomen kan er een reductie aan gewasbeschermingsmiddel optreden van 23%. Maar hier zit een heel grote variatie op (10 tot 80%), afhankelijk van de toepassing.

Jeroen Straver concludeert dat sensoren gebruikt worden om in te spelen op de variatie in een perceel of gewas. De data die zij genereren kunnen op een eenvoudige manier via taakkaart.be een oplossing voor de landbouwer betekenen. Er worden merkonafhankelijke oplossingen geboden voor alle displays.

Datamanagement

Jan Jukema, productmanager software, stond stil bij het thema ‘datamanagement in de keten’. Er worden steeds meer gegevens verzameld en de behoefte om deze te delen met bijvoorbeeld boeren, loonwerkers, afnemers, adviseurs… neemt toe. Ook dat kan steeds vlotter via taakkaart.be. Een taakkaart wordt hier echt een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Je kunt de taakkaart zowel intern op je bedrijf gebruiken als extern. Met intern wordt bedoeld het uitwisselen van gegevens tussen bijvoorbeeld de bemester, spuitmachine, planter of rooier. Extern doelt dan op het delen met adviseurs, afnemers…

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Arvesta start bouw nieuwe eiwitinstallatie in Mettet

Bedrijfsnieuws Full service provider voor boer en tuinder Arvesta kondigt de bouwstart van een ultramoderne eiwitinstallatie in de voormalige zadenfabriek van Mettet (provincie Namen) aan. De installatie zal de productie van hoogwaardige eiwitconcentraten, zowel voor dierlijke als voor humane consumptie, mogelijk maken.
Meer artikelen bekijken