Erosiebestrijdingswerken Opperbusingenstraat in Lennik afgerond

Gedeputeerde Bart Nevens, vertegenwoordigers van het Lennikse gemeentebestuur en landbouwer Herman Marissens kwamen de dam inhuldigen
Gedeputeerde Bart Nevens, vertegenwoordigers van het Lennikse gemeentebestuur en landbouwer Herman Marissens kwamen de dam inhuldigen - Foto: Provincie Vlaams-Brabant

Heidi Elpers, schepen voor Landbouw in Lennik. “De water- en modderoverlast wordt veroorzaakt door afstroming van de hoger gelegen akkers. Omdat de Opperbusingenstraat in het verlengde van de afstromingsrichting van deze akkers ligt, treedt er bij hevige regenval geregeld overlast op. Ook stroomt er modder in de nabijgelegen waterloop Ten Ham. De grasstrook die er al ligt, is onvoldoende om al de overlast tegen te houden”.

Houthakseldam

“Om de water- en modderlast aan de Opperbusingenstraat te bestrijden, investeren we bijna 6.000 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Om de afspoeling van de erosiegevoelige akkers tegen te houden, legden we op de bestaande grasstrook een houthakseldam van 56 meter aan”.

Deze dam vertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op bestrijding van verdroging.

Overeenkomst van 10 jaar

Voor de aanleg van deze houthakseldam sloten de gemeente en de betrokken landbouwer een overeenkomst af voor een periode van 10 jaar.

"We zijn tevreden dat we kunnen bijdragen aan oplossingen voor de erosieproblemen die op ons perceel ontstaan. De samenwerking met de provinciale erosiecoördinator en de gemeente verliep erg vlot. Dankzij de provinciale ondersteuning kwam er een goede oplossing op maat", zegt landbouwer Herman Marissens.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg zo’n 6.500 euro.

In de Tombergstraat en Joseph van den Bosschestraat werden eerder al twee houthakseldammen aangelegd. Ook op andere plaatsen zullen nog maatregelen genomen worden om er overlast door erosie tegen te gaan.

“Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Provincie Vlaams-Brabant

Meest recent

Meest recent