ILVO zoekt melkveestallen voor het meten van emissies

ILVO beschikt over een eigen melkveestal waar metingen op emissies worden uitgevoerd.
ILVO beschikt over een eigen melkveestal waar metingen op emissies worden uitgevoerd. - Foto: LV

Deze metingen zullen worden gebruikt om de techniek verder te optimaliseren en om inzicht te krijgen in het emissiegedrag van een typische Vlaamse melkveestal. ILVO wijst er uitdrukkelijk op dat deze proeven geen invloed zullen hebben op de dagelijkse werking van de deelnemende bedrijven.

“De resultaten van de proeven worden in detail met de betrokken veehouder besproken en worden enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Enkel de geanomiseerde resultaten zullen worden gerapporteerd.”

Voldoen aan minstens 7 van de 10 opgestelde randvoorwaarden

Belangrijk is dat voor deze meetcampagne stallen worden gekozen die representatief zijn voor de huidige Vlaamse praktijk. Er werden in overleg met praktijkexperten 10 randvoorwaarden opgesteld. Wie aan minstens 7 van de 10 voorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen als proefbedrijf. “Mogelijks worden andere geschikte kandidaten later nog gecontacteeerd voor eventueel bijkomende metingen.”

Alle verdere informatie en de 10 concrete randvoorwaarden zijn terug te vinden op het Rundveeloket van ILVO. Of lees je hier.

Lieven Vancoillie-ILVO/Rundveeloket

Meest recent

Meest recent