Vlaamse provincies bundelen in Landbouwrapport interessante cijfers over elke gemeente

Het Landbouwrapport van de 5 Vlaamse provincies biedt een bijzonder interessante kijk op de land- en tuinbouw op gemeenteniveau.
Het Landbouwrapport van de 5 Vlaamse provincies biedt een bijzonder interessante kijk op de land- en tuinbouw op gemeenteniveau. - Foto: LBL

De 5 Vlaamse provincies bieden met het Landbouwrapport een actueel overzicht van de landbouwsector. Dankzij de grafiek kan je in een oogwenk voor jouw gemeente (maar ook verschillen met andere gemeenten) zien welke teelten de voornaamste zijn, wat de evolutie is van het aantal landbouwbedrijven, welke hoeveproducenten er zijn... Via enkele muisklikken kan men zelf een gebied selecteren. Via tabellen, grafieken en kaarten kan men deze vertalen naar een groot publiek.

Het paspoort biedt de meest actuele data, ook evoluties zijn meetbaar. Algemeen neemt het areaal aardappelen toe, stagneert de teelt van peren en daalt het areaal van korrelmaïs.

Enkele opvallende zaken bij de verschillende teelten

- Diksmuide heeft de grootste oppervlakte grasland: ruim 5.000 ha of een gebied dat groter is dan het Zoniënwoud.

- In Hoogstraten vind je de meeste aardbeien: 380 ha of bijna 600 voetbalvelden.

- Sint-Truiden is koploper bij pit- en steenfruit, zowel voor appels, peren als kersen: samen meer dan 2.000 ha.

- Wetteren telt de grootste oppervlakte sierteelt en boomkwekerijen: 300 ha.

- Hoegaarden heeft het grootste  % akkerbouw: op bijna twee derde van het grondgebied staan akkerbouwteelten.

Ook in de veeteelt zijn er uiteraard sterke regionale verschillen

De provincie West-Vlaanderen kent het grootste aantal dieren, zowel voor varkens, runderen als kippen. Wat betreft kippen staat de provincie Antwerpen mee aan de kop. Meer gedetailleerd zien we een grote concentratie runderen vooral rond Brugge, de Westhoek, het Meetjesland en in het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg. Bij de runderen zien we de laatste jaren alsmaar meer melkkoeien en minder vleesvee. Bij de varkens is er de voorbije jaren een duidelijke afname.

Het Landbouwrapport van de Vlaamse provincies biedt dan ook een grote schat aan informatie voor beleidsmakers, voor middenveldorganisaties, maar zeker ook voor elke Vlaamse burger die interesse heeft in de Vlaamse land- en tuinbouw.

Meer info: www.provincie.incijfers.be

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent