Startpagina Edito

Een voorgelicht landbouwer is er 2 waard

Deze maand is er traditioneel eentje van proefveldbezoeken. Omwille van het bekende virus gaan er ook dit jaar webinars, of online studiemomenten, door. Benut als landbouwer deze kans! Er is een spreekwoord dat zegt: een gewaarschuwd man is er 2 waard. Wel een goed geïnformeerde landbouwer is er misschien nog meer waard.

Leestijd : 2 min

Landbouwleven had het voorrecht om vorige week – in heel beperkte groep – samen met voorlichters van de Vlaamse overheid en praktijkcentra enkele proefvelden te bezoeken. We keerden weer wat slimmer huiswaarts! Op vlak van teelttechniek, rassenkeuze en middeleninzet hebben we weer wat bijgeleerd. Uiteindelijk is dit toch het opzet van een proefveldbezoek, ongeacht of dit nu fysiek doorgaat of een digitaal alternatief kent.

Zo werd er door de voorlichters op gehamerd om als landbouwer ook zelf waarnemingen in het veld te doen. Toets deze af met de ervaringen van landbouwcentra en de spuitdrempels die ze adviseren. Van kalenderbespuitingen wordt zo afgestapt naar een bespuiting die wordt uitgevoerd als de noodzaak is aangetoond. Het gevolg: minder middeleninzet, minder kosten en minder milieubelasting. Het is een scenario waar iedereen gelukkig van wordt. Reken maar eens uit hoeveel je hebt bespaard.

Zo zijn we ook bij het aspect ‘IPM’ of geïntegreerde gewasbescherming aanbeland. Dit is sinds 2014 verplicht. Het volgen van vormingsmomenten, hetzij via de computer en een webinar of fysiek via een proefveldbezoek of demo, zorgt ervoor dat de boer voldoende ‘puntjes’ verzameld voor zijn fytolicentie. We vernamen dat tegen het einde van dit jaar heel wat landbouwers niet in orde zullen zijn met hun fytolicentie wegens het te weinig volgen van vormingsmomenten.

Corona kan hier voor iets tussen zitten, maar daar mag zeker niet alles op afgeschoven worden. Misschien is het wel een goed moment om het systeem van de fytolicentie en vormingsmomenten eens grondig te analyseren. In de praktijk horen we dat 3 uur fysieke vormingsmomenten op verplaatsing bijwonen een hele opgave is voor moderne, intensief uitgebate landbouwbedrijven. Kortere vormingsmomenten lijken ons de oplossing, maar daar worden de opleidingsverstrekkers dan weer niet gelukkig van omdat ze te weinig uren kunnen ‘factureren’. Laat ons alsjeblieft dit aspect naast ons neerleggen. De vorming van de landbouwer moet primordiaal zijn! Een goed gevormde landbouwer is op heel veel vlakken immers wat waard. Zo rekende de voorlichting vorige week ons nog voor.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken