Startpagina Bedrijfsnieuws

Aveve laat nieuwe graanrassen ontdekken

Aveve-Arvesta gaf ook dit jaar de vakpers de mogelijkheid om haar nieuwe graanvariëteiten te ontdekken, naast bekende waarden op haar proef- en demoplatform. Naast rassenonderzoek liggen er fyto- en bemestingsproeven aan.

Leestijd : 3 min

Op het proefplatform in Linter liggen zowel commerciële proeven aan om de sterktes van nieuwe en gekende rassen te demonstreren, als een screening van nieuw genetisch graanmateriaal. Op 3 locaties in België ligt de proef aan in meerdere herhalingen. Tevens liggen niet behandelde objecten aan. Hier zijn dus geen fungiciden of groeiregulatoren ingezet, zodat de raseigenschappen beter tot uiting komen. Annelien Van Gorp, Technical Manager Zaden, gaf ons toelichting bij de rassen.

Nieuwigheden

De eerste nieuwigheid is RGT Perkussio, een bebaarde wintertarwe en de opvolger van RGT Producto. Het ras is resistent tegen de oranje tarwegalmug en tolerant aan gele roest. RGT Perkussio is een goede uitstoeler met veel aren per m2. Aan dit aspect is zijn hoog opbrengstpotentieel toe te schrijven. Hiernaast is er bakkwaliteit te melden.

Nog een nieuwkomer is de voedertarwe KWS Sverre. De variëteit beschikt over grote, lange aren én is ook nog een lang gewas. “Hierdoor komt het heel massaal, zelfs wild over bij een eerste aanblik op het veld. In het voorjaar lijkt het alsof er gras staat. Dit gegeven maakt dat KWS Sverre veel stro levert, naast een goed hectolitergewicht”, legt Van Gorp uit. Zij raadde wel aan om tweemaal een groeiregulatie toe te passen.

SU Ecusson is vorig jaar gelanceerd en hoeft dus nog verdere marktintroductie. “Het is een heel gezond ras, wat belangrijk is in het IPM-verhaal. Zijn bladgezondheid wordt gecombineerd met een goede legervastheid en opbrengstpotentieel.” Annelien Van Gorp wijst erop dat het een biscuittarwe is, een ander aspect dan een baktarwe.

Een laatste nieuwigheid is het ras Hyvega, een hybridetarwe. Van dergelijke rassen is geweten dat ze beter presteren op moeilijke gronden. Opmerkelijk voor een hybride tarweras is de lagere zaaddosering. Zo is Hyvega uitgezaaid aan 180 korrels/m2 ten opzichte van 325 korrels/m2 voor de overige variëteiten.

In het gamma wintergerst presenteerde Van Gorp de opvolger van het bekende ras Orbit, namelijk het nieuwe KWS Wallace. Dit ras combineert een goede korrelopbrengst met een goede legervastheid. LG Zeta is ook nieuw en net als KWS Wallace een voedergerst die legervast is en zich goed uit in korrelopbrengst. LG Zeta is tolerant aan het dwergvergelingsvirus en weet deze eigenschap te combineren met een goede opbrengst. Andere raskenmerken zijn een goed hectolitergewicht en de vroege afrijping.

Fytoproeven

Guillaume Colmant van Walagri lichtte ons de fytoproeven toe die aanlagen. Hij benadrukte dat ze schema’s en producten testen, liefst minstens 2 jaar eigen interne ervaring, alvorens productlanceringen te doen. Er wordt op meerdere variëteiten getest om rasinvloeden uit te sluiten. Ook gaan ze schema’s beproeven die nooit gelden als praktijkadvies, maar wel nuttig zijn om raskenmerken naar voren te laten komen.

Op het proefplatform is afgelopen voorjaar veel onderzoek gedaan naar de inzet van de fungicides: Velogy Era, Imtrex, Balaya, Vertipin. “We moeten niet alleen het goede product vinden, maar ook de goede positionering”, benadrukt Colmant. Hij geeft aan dat het onderzoek echt vernieuwend is en dat ze zo ook biostimulanten testen voor de groeiregulatie.

Voortbordurend op deze gedachtegang presenteerde ons Pieter Timmermans, specialist plantvoeding, een bemestingsproef waar in het voorjaar een bacterie over het wintertarwegewas is gespoten. Deze bacterie nestelt zich in het blad en haalt stikstof uit de lucht die ter beschikking komt van de plantengroei. Het gaat hier over een biostimulant die buiten de mestwetgeving valt en ook in wintergerst, maïs en gras wordt getest. Indien de resultaten van die proef meevallen, dan wordt het product volgend jaar gecommercialiseerd.

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken